Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował raport dotyczący składu chemicznego zabawek. Z badań przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku bądź złych danych producenta lub importera. Stwierdzono też zbyt wysoki poziom ftalanów. 

W Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK  przebadano zabawki pod kątem występowania ftalanów, których dopuszczalna zawartość wynosi 0,1 – 0.3% masy zabawki. Spośród 78 sprawdzonych zabawek w 20 stwierdzono przekroczenie normy.

„Ftalany to substancje działające toksycznie na rozrodczość i posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego” – podkreśla UOKIK.

Grupą wyrobów, w której zidentyfikowano najwięcej zastrzeżeń były lalki, w których zwiększoną zawartość toksycznych substancji wykryto w miękkich częściach zabawek, np. w głowach.

Źródło: UOKiK

 

W sumie, w związku z niezgodnością w zakresie formalnym, zakwestionowano 33 ze 113 zabawek.

Celem kontroli było zweryfikowanie, czy badane przedmioty spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek i czy są bezpieczne dla dzieci.

UOKiK radzi, by przed zakupem zabawki sprawdzić o niej wszystkie informacje. Należy również zwrócić uwagę, czy ostrzeżenia dotyczące produktu są napisane w języku polskim. Istotne jest też dostosowanie zabawki do wieku dziecka.

„Wybierając zabawkę pamiętajmy, że każda zabawka (lub jej opakowanie) powinna posiadać oznakowanie znakiem CE, który potwierdza zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa” – czytamy w raporcie.

 

Czytaj także:

UODO: Zabawki połączone z internetem mogą być niebezpieczne

KAS: Podrobione towary groźne dla zdrowia i życia

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.