Tylko 15,6 proc. polskich dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat spełnia rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i ćwiczy regularnie – wynika z raportu Ministerstwa Sportu i Turystyki przygotowanego przez Instytut Matki i Dziecka na podstawie danych z 2018 r.  

Zarówno rodzime, jak i zagraniczne dane potwierdzają, że polskie dzieci i młodzież są za mało aktywne fizycznie. Z międzynarodowego badania pt. Global Matrix 3.0 z 2018 r. wynika, że 20 proc. dzieci w Polsce spełnia wymogi WHO i ćwiczy każdego dnia co najmniej godzinę. Niespełna 1,3 proc. dzieci w wieku od 5 do 9 lat systematycznie (ponad 5 razy w tygodniu) uczestniczyło w zajęciach sportowych bądź rekreacyjnych, a ok. 25 proc. dzieci w wieku od 11 do 12 lat wykonywało 2-3 godziny ćwiczeń tygodniowo w czasie wolnym – podaje UNICEF za danymi Instytutu Matki i Dziecka oraz Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 roku.

 

Aktywność fizyczna

Fizjoterapeuta Piotr Derlaga wskazuje, że aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych człowieka na każdym etapie jego życia, a szczególnie ważna jest w okresie dzieciństwa i młodości.

– Aktywność fizyczna jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. Wpływa na stan zdrowia i jakość życia – podkreśla w rozmowie z portalem Ostrzegamy.online Piotr Derlaga.

Dzięki aktywności ruchowej następuje harmonijny rozwój w układzie ruchu, a także w układach krwionośnym, oddechowym, nerwowym czy hormonalnym. Ćwiczenia fizyczne pozytywnie wpływają także na stan układu immunologicznego.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaznacza, że ruch jest czynnikiem, który uodparnia dziecko oraz zapobiega występowaniu różnych chorób.

„Aktywność fizyczna przyczynia się również do poprawy takich sprawności umysłowych jak szybkość podejmowania decyzji, planowanie i pamięć krótko- i długotrwała, skupienie i podzielność uwagi. Ruch zmniejsza poczucie niepokoju i poprawia jakość snu, rozwija odpowiedzialność, pewność siebie i poczucie własnej wartości, pobudza empatię, kreatywność i zdolności społeczne” – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej na swojej stronie internetowej. [czytaj więcej]

NCEŻ podkreśla też, że z punktu widzenia rozwoju psychoruchowego dziecka aktywność fizyczna jest konieczna.

 

Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat co najmniej 1 godzinę ruchu o średniej i zwiększonej intensywności. Poza tym co najmniej 3 razy w tygodniu dziecko powinno wykonywać przez 30 minut intensywne ćwiczenia, podczas których następuje wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych za postawę ciała oraz ćwiczenia poprawiające gibkość.

Doktor Janusz Dobosz z Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zwraca uwagę, że aktywność fizyczna polskich dzieci stale się pogarsza.

„To dowodzi, że nie jest dobrze, a sprawność fizyczna dzieci w Polsce ulega ciągłej degradacji – ocenił dr Dobosz. W jego opinii, jeśli ta tendencja spadkowa się utrzyma, to wkrótce 60 proc. dzieci w naszym kraju może mieć słabą lub bardzo słabą sprawność fizyczną” – podaje serwis Nauka w Polsce.

Z badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) wynika, że w naszym kraju zaledwie 21 proc. dziewcząt i 24 proc. chłopców w wieku 11 lat każdego dnia podejmuje godzinną aktywność fizyczną.

 

Konsekwencje zbyt małej aktywności fizycznej

Fizjoterapeuta Piotr Derlaga zwraca uwagę, że brak aktywności fizycznej ma destrukcyjny wpływ na organizm młodego człowieka, spowalniając rozwój – zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Zbyt mała aktywność ruchowa prowadzi do nadwagi i [otyłości]. Problemy te coraz częściej dotykają najmłodszych.

„Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w Europie otyłość dotyka przeciętnie jedną na pięć dziewczynek i jednego na trzech chłopców. Ze względu na szybkie tempo rozwoju otyłości wśród dzieci, dane te są alarmujące, ponieważ otyłość jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju wielu groźnych chorób, między innymi: nadciśnienia tętniczego krwi, cukrzycy, hipercholesterolemii czy chorób sercowo-naczyniowych” – wyjaśnia Piotr Derlaga.

Specjalista dodaje, że dzieci, które są mało aktywne fizycznie, mają większą podatność na choroby, a ich organizm wolniej się rozwija. Są też bardziej podatne na nałogi, „ze względu na problemy z poczuciem wartości i obniżony nastrój oraz zachowania nerwicowe” – dodaje fizjoterapeuta.

Problemem powiązanym z brakiem aktywności fizycznej jest także stres, który negatywnie wpływa na funkcjonowanie dziecięcego organizmu. Jest on przyczyną bólu brzucha, głowy, prowadzi do nudności oraz zmniejsza koncentrację, przez co nauka sprawia większą trudność.

 

Jak zachęcić dzieci do aktywności fizycznej

Aktywność związana ze sportem jest bardzo ważna w życiu dzieci, jednak nie zawsze są one tego świadome. Dlatego zadaniem rodziców jest zachęcenie ich do ćwiczeń fizycznych. Mogą proponować dzieciom wspólne spacery, wycieczki rowerowe, wyjścia na basen albo zachęcić do dodatkowych zajęć pozaszkolnych związanych z ruchem – treningów koszykówki czy lekcji tańca nowoczesnego.

Piotr Derlaga podkreśla, że warto zaakceptować zdanie dziecka co do wyboru rodzaju aktywności fizycznej. W obecnym czasie jest wiele możliwości i z pewnością każde znajdzie ćwiczenia odpowiednie dla siebie.

„Należy pamiętać o tym, aby dziecka nie zmuszać do zorganizowanych zajęć sportowych – nie każdy musi być mistrzem i uprawiać sport zawodowo. Jeśli dziecko nie radzi sobie w aktywności ruchowej nastawionej na rywalizację sportową, nie należy go zmuszać” – tłumaczy.

Zachęcać dzieci i młodzież do aktywności fizycznej powinni nie tylko najbliżsi, ale także nauczyciele i szkolni wychowawcy. Zajęcia sportowe powinny być dopasowane do wieku oraz rozwoju dziecka.

Dzieci od 1 do 3 roku życia są naturalnie aktywne ruchowo. Dlatego rodzice powinni stworzyć jak najlepsze warunki ku temu, aby mogły one rozwijać swoją aktywność fizyczną. W tym okresie życia odpowiednimi miejscami są place zabaw, baseny czy parki.

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym powinny przede wszystkim być zachęcane do zabaw związanych z grą w piłkę czy skakaniem na skakance, co poprawi ich umiejętności sprawnościowe.

„Ważne jest, aby pamiętać, że aktywność ruchowa w tym okresie powinna być też nastawiona na kształtowanie prawidłowej postawy ciała i profilaktykę wad postawy, które na tym etapie rozwoju dziecka najczęściej się uwidaczniają” – wyjaśnia fizjoterapeuta Piotr Derlaga.

Dla dzieci starszych i młodzieży aktywność fizyczna powinna wynikać z ich zainteresowań. Sami powinni wybierać dla siebie zajęcia sportowe.

 

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.