Rozpoczęto nabór ofert do kolejnej edycji programu „Maluch plus”. Jego celem jest zwiększenie liczby miejsc w instytucjach sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Na program w 2021 roku przeznaczono kwotę w wysokości 450 mln zł – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Maluch plus” w 2021 r. składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz powstawania, rozwoju i utrzymania ośrodków przeznaczonych do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na pomoc mogą liczyć żłobki, kluby dziecięce oraz  dzienni opiekunowie maluchów.

– moduł 1a i 1b skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie dotyczy stworzenia w ośrodkach nowych miejsc dla dzieci, także niepełnosprawnych i wymagających specjalnej opieki,

– moduł 2 adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, a fundusze mają być przeznaczone na funkcjonowanie istniejących już placówek opieki nad dziećmi do lat 3 (również niepełnosprawnych),

– moduł 3 jak podaje ministerstwo rodziny to „dofinansowanie do tworzenia w 2021 roku miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania”,

– moduł 4 zakłada wsparcie finansowe dla istniejących placówek wymienionych w module 3.

„Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP” – czytamy na stronie MRPiPS.

Wnioski o dofinansowanie w ramach 1 modułu należy składać w terminie od 7 września do 16 października b.r., wyniki zostaną podane do 27 listopada. Oferty w modułach 2,3 i 4 można złożyć od 7 września  do 6 listopada. Wyniki konkursu dotyczące tych ofert zostaną ogłoszone do 15 stycznia 2021 roku.

Z danych opublikowanych przez resort rodziny obecnie w Polsce funkcjonuje 6,4 tys. klubów dziecięcych i żłobków, które posiadają 192 tysiące miejsc dla maluchów.

„Jeszcze w 2015 roku było 3,8 tys. instytucji opieki nad dziećmi, zaś miejsc w nich było 92 tys. Obecnie opieką żłobkową otoczony jest średnio co czwarty maluch” – wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach poprzedniej edycji programu „Maluch plus” powstanie 20,5 tysiąca nowych ośrodków opieki nad dziećmi, natomiast około 90 tys. placówek otrzyma fundusze do dalszego działania.

 

Czytaj również:

UODO: Rodzice nie muszą podawać wszystkich danych w umowie z przedszkolem

MRPiPS: W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o „500+”

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.