Kampania ,,Uważni Rodzice” pokazuje kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online. Realizuje ją Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach działań Polskiego Centrum Programu „Safer Internet”. Akcję honorowym patronatem objęła Polska Policja.

Według badań NASK przeprowadzonych w 2016 roku, blisko jedna czwarta nastolatków (23,1 proc.) przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z osobą dorosłą poznaną w internecie. 39 proc. z nich poinformowało o tym rodziców, 29 proc. nie powiedziało nikomu.

 

Kampania

Głównym przekazem akcji jest skupienie się na problemie manipulowania młodymi internautami w celu namawiania ich do tworzenia i przesyłania materiałów erotycznych bądź spotkania mającego na celu wykorzystanie seksualne dziecka.

Kampania odbywa się pod hasłem: ,,Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”. Organizatorzy tłumaczą, że jeżeli rodzice mają czas na rozmowę ze swoimi dziećmi, dostrzegając ich potrzeby i mądrze wychodząc im naprzeciw, to istnieje niewielkie prawdopodobieństwo narażenia się przez dzieci na manipulację – również w sieci.

Źródło: uwaznirodzice.pl

 

Prawo

Zgodnie z polskim prawem uwodzenie dzieci w internecie jest przestępstwem. Kodeks karny (art. 200a) zaznacza, że kto ,,za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej 15 lat zmierzając za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.  Natomiast ,,kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Witryna ,,Uważni Rodzice”

Platformę akcji stanowi strona internetowa [uwaznirodzice.pl], na której można znaleźć informacje o dziecięcych zagrożeniach online, problemie manipulowania w sieci oraz o idei uważnego rodzicielstwa. Dostępnych jest tam również wiele praktycznych materiałów poświęconych profilaktyce do wykorzystania w szkole czy w rozmowie z dzieckiem w domu.

 

Uważne rodzicielstwo

Witryna internetowa uważnirodzice.pl wskazuje, że uważny rodzic od samego początku buduje głęboką relację z dzieckiem, starając się rozumieć jego potrzeby oraz przyczyny zachowania, opierając się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dziecko, podobnie jak osoba dorosła, ma ważne dla swojego etapu życia potrzeby. Dążenie do ich zaspokojenia jest naturalnym procesem w rozwoju. Chęć poznawania przez nie świata i nowych osób może zagrażać stycznością z niebezpiecznymi kontaktami i osobami, jak również podejmowania przez młode osoby zachowań ryzykownych. Dlatego rodzice powinni być szczególnie wyczuleni na podejmowane przez ich dzieci aktywności online.

 

Zachowania dziecka – ofiary uwodzenia

Rodzic najlepiej zna typowe zachowania swojego dziecka. Obserwując je powinien w sposób szczególny być czujnym na zmiany, które mogą być niepokojącym sygnałem. Platforma ,,Uważni Rodzice” wymienia wśród nich:

– wycofanie, smutek, obniżony nastrój;

– wahania nastroju;

– zachowania agresywne;

– nadmierna skrytość, szczególnie dotycząca tego, co robi online (zakrywanie ekranu telefonu/tabletu, wychodzenie z pokoju, kiedy przychodzi wiadomość itp.);

– spotkania lub chęć spotkania z nieznanymi osobami przy jednoczesnej niechęci do rozmowy na ten temat;

– nierozstawanie się z telefonem/tabletem, stres i nadmiernie emocjonalne reakcje w sytuacjach braku dostępu do internetu;

– zachowania autoagresywne, myśli samobójcze.

W przypadku nastolatków warto zachować zdrowy dystans i ostrożność, ponieważ część z wymienionych zachowań może być związana z okresem dojrzewania.

 

Rady dla rodziców

W specjalnej [broszurze] informacyjnej kampanii, która jest dostępna na stronie internetowej akcji ,,Uważni Rodzice”, zawarte są rady dla rodziców nastolatków. Napisane jest w niej, jak uważnie rozmawiać z dzieckiem, zwłaszcza na tzw. trudne tematy, oraz które z nich rodzic powinien sam regularnie podejmować (m.in. relacje z innymi osobami i doświadczane przy tym uczucia, stosunek do swojej fizyczności, przeciwdziałanie samotności, niebezpieczne kontakty online, ochrona prywatności online, uzależnienia, manipulacja itp.) Podkreślono wagę obecności rodzica w życiu dziecka, głównie poprzez nieustanną obserwację uczuć młodego człowieka, jego potrzeb oraz niewerbalnych sygnałów. W broszurze uwzględniono również wskazówki, jak reagować, jeśli zachowanie dziecka jest trudne bądź niepokojące.

 

Gdzie szukać pomocy

Wspomniana broszura zawiera rozdział ,,Gdzie szukać pomocy”, w którym podano rozwiązania i rady, z kim można się skontaktować, by uzyskać wsparcie.

Policja – gdy rodzic ma informację bądź podejrzenia, że dziecko jest uwodzone w sieci, powinien zgłosić sprawę policji lub prokuraturze w formie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Należy w nim uwzględnić jak najwięcej informacji dotyczących sytuacji, w której znalazło się dziecko, wraz z dołączeniem wszelkich śladów uwodzenia.

,,Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci” rodzic lub nauczyciel, który potrzebuje wsparcia lub informacji w zakresie pomocy dzieciom przeżywającym trudności i kłopoty lub mających problem, ma możliwość skorzystania z telefonicznej bezpłatnej i anonimowej pomocy eksperta (tel. 800 100 100). [czytaj więcej]

,,Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży” – dzieci oraz młodzież, która potrzebuje wsparcia, opieki lub ochrony bądź ma potrzebę rozmowy o ważnej dla nich sprawie czy trudnej sytuacji, może skorzystać z bezpłatnej, anonimowej pomocy telefonicznej (tel. 116 111) i online. [czytaj więcej]

 

Paula Sikora-Malinowska/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.