Niespodziewane telefony z ofertami reklamowymi są problemem dla wielu Polaków. „Niechciany telemarketing prowadzony bez zgody abonenta jest niezgodny z prawem” – zaznacza Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Motywem działania telemarketerów jest najczęściej sprzedaż produktów czy usług bądź zaproszenie danych osób na pokaz. Prezentowane tam treści mogą wprowadzać w błąd i mieć charakter manipulacyjny. [czytaj więcej]

 

Skąd inni mają nasz numer telefonu

Jak wskazuje zespół prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych nasze numery telefonów dzwoniący mogą mieć z bardzo wielu źródeł.

„W niektórych przypadkach to my sami je udostępniliśmy, korzystając z niektórych usług – czasem niepotrzebnych – czy podając nasze dane, np. w zamian za zniżki za usługi. Niejednokrotnie bowiem udzielamy zgód nie tylko na wykorzystywanie naszych danych przez tego, komu je bezpośrednio udostępniamy, ale i przez kolejne podmioty – na co zgodę często wyrażamy nieopatrznie, w pośpiechu, bez zastanowienia, a często i bez wiedzy, jakie to są podmioty. To z kolei powoduje, że nasze dane zaczynają żyć swoim życiem i nad ich dalszym wykorzystywaniem przestajemy mieć kontrolę” – wyjaśnia portalowi Ostrzegamy.online biuro UODO.

Nasze dane bardzo często trafiają do baz, które można kupić, i z takich właśnie źródeł firmy pozyskują nasze numery telefonów. W związku z obowiązującym od blisko roku RODO telemarketer, kontaktując się z nami, powinien dopełnić względem nas obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO.

 

O czym należy wiedzieć

W artykule 14 RODO czytany, że osoba dzwoniąca na początku rozmowy powinna poinformować nas o następujących informacjach:

  • kto jest administratorem;
  • skąd pozyskał on nasze dane;
  • w jakim celu i na jakiej podstawie je wykorzystuje;
  • jak długo będzie je przetwarzał;
  • jakie prawa nam w związku z tym przysługują.

Możemy również sami zapytać, skąd osoba dzwoniąca ma nasz numer czy kogo reprezentuje. Wówczas powinna ona dopełnić obowiązku informacyjnego, którego wymaga RODO.

Firmy telefonicznie kontaktujące się z nami w celu osiągnięcia korzyści, muszą także respektować postanowienia art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

„Zgodnie z tym przepisem zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę” – tłumaczy biuro prasowe.

Artykuł 174 Prawa telekomunikacyjnego podaje, że „zgoda wyrażona przez abonenta lub użytkownika końcowego nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści, a także może być w każdym czasie wycofana w sposób prosty i wolny od opłat”.

„Każdego przedsiębiorcę, który bez zgody abonenta przekaże komunikat marketingowy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) może ukarać karą pieniężną do 3 proc. przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 209 ust. 1 pkt 25 i art. 210 ust. 1), zatem to w jego kompetencji leży wydawanie decyzji w tym zakresie” – dodaje zespół prasowy UODO.

 

Działania podejmowane w tym kierunku

Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, iż biorąc pod uwagę, że problem agresywnego i niechcianego telemarketingu jest ważny społecznie, prowadzi obecnie rozmowy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej w sprawie wspólnych działań mających na celu wyeliminowanie tego zjawiska.

„Jest to zagadnienie objęte przepisami różnych ustaw, za przestrzeganie których odpowiadają różne urzędy. Ich wspólne działania są niezbędne, by walczyć z nieuczciwymi praktykami w tym zakresie” – zaznacza dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w materiale biura prasowego UODO przesłanym dla portalu Ostrzegamy online.  

28 stycznia 2019 r. podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych jednym z głównych tematów były nadużycia w telemarketingu w kontekście danych osobowych. Prezes dr Edyta Bielak-Jomaa zadeklarowała, że UODO będzie walczyć z nieuczciwym i uporczywym telemarketingiem.

„Z praktyki UODO wynika, że część firm telemarketingowych stosuje nieuczciwe praktyki i przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, co nie oznacza, że tak działa cała branża. Niektóre firmy nie mają podstaw prawnych do kontaktowania się z nami, nie uwzględniają naszego sprzeciwu i kontaktują się z nami mimo braku naszej zgody na to. Inne twierdzą, że w ogóle nie przetwarzają danych osobowych, jeszcze inne, że tworzą takie rozwiązania czy narzędzia do przetwarzania danych, które mają na celu ominięcie prawa” – podkreśla zespół prasowy urzędu.

Warto zauważyć, iż „część podmiotów, prowadząc działania marketingowe, nie dopełnia obowiązków informacyjnych, nie realizuje prawa do bycia zapomnianym, czyli usunięcia danych”.

 

Jak sobie radzić z niechcianymi telefonami

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że należy pamiętać, iż warto samemu dbać o respektowanie przepisów oraz swoich obywatelskich i konsumenckich praw. Jednym z naszych praw podstawowych jest „nasza zgoda na telefonowanie z jakąkolwiek ofertą”.

Jeśli nasze prawa nie są przestrzegane – w zależności od okoliczności – pomocy możemy szukać:

  • w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych;
  • u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  • w Federacji Konsumentów.

Adresaci niechcianych telefonów od telemarketerów, którzy „nie respektują ich praw, w tym prawa do bycia poinformowanym, kto i na jakiej podstawie prawnej przetwarza ich dane osobowe, mogą skorzystać np. z możliwości zablokowania numeru, z którego takie niechciane połączenia są wykonywane” – informuje zespół prasowy Urzędu Danych Osobowych.

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.