2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2007 roku. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce na autyzm cierpi około 400 tys. osób.

Obchody Światowego Dnia Świadomości o Autyzmie mają zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci tą chorobą, a także ich najbliżsi.

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowań autyzm jest całościowym lub częściowym zaburzeniem rozwoju. Najczęściej pojawia się przed trzecim rokiem życia. Choroba ta zaburza prawidłowe funkcjonowanie dotyczące interakcji społecznych. Często jednym z je podstawowych objawów są problemy z mową.

– Główne objawy autyzmu to zaburzony kontakt wzrokowy, brak reakcji na imię, brak odwzajemniania emocji, nieprawidłowości w relacjach z rówieśnikami, stereotypowe i niefunkcjonalne zachowania oraz nieumiejętność typowej dziecięcej zabawy – mówi nam Justyna Leszka, doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda i terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Autyzm jest chorobą, na którą składa się zespół objawów. Złożoność ta powoduje utrudniony rozwój osób chorych oraz problemy w ich leczeniu. Jednak dzięki odpowiedniej terapii, nawet w przypadku osób głęboko zaburzonych istnieje możliwość daleko idącego usprawnienia funkcjonowania. Ważną rolę odgrywa czas, w którym podejmiemy leczenie. Im szybciej po zdiagnozowaniu rozpoczniemy terapię, tym większe szanse na odzyskanie pełnej sprawności.

– W terapii dzieci z autyzmem kluczowe są trzy czynniki – leczenie organizmu (który funkcjonując nieprawidłowo może dawać specyficzne objawy behawioralne), terapia neurobiologiczna (chodzi o przemyślane oddziaływania, które odtwarzają naturalną ścieżkę rozwoju) i organizacja środowiska, czyli odpowiednie poradnie i placówki, które będą odpowiadały na potrzeby rodzin z autyzmem – wyjaśnia dr Justyna Leszka.

Co roku w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu łódzka Fundacja JiM zajmująca się m.in. popularyzacją wiedzy na temat zaburzeń autystycznych prowadzi kampanię „Polska na niebiesko”.

 

 

Zobacz także:

Dziecko z niepełnosprawnością w szkole

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.