W sytuacjach zagrożenia terrorystycznego rząd może ogłosić tzw. stopień alarmowy. Jest to klasyfikacja pozwalająca określić poziom niebezpieczeństwa. Znajomość znaczenia poszczególnych stopni może ułatwić postępowanie w sytuacji kryzysowej, a nawet ocalić życie.

Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP to klasyfikacja stosowana do określenia poziomu zagrożenia terrorystycznego na terenie całego kraju lub w jego części. Określenie jej nie musi pokrywać się z jednostkami podziału administracyjnego. Obie klasyfikacje zostały ujęte i opisane w [ustawie] z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, oraz na rządowej [stornie] internetowej poświęconej walce z terroryzmem.

Zwyczajne stopnie alarmowe odnoszą się do zagrożenia terrorystycznego lub przypadku wystąpienia ataku o charakterze terrorystycznym. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożeń związanych z systemami teleinformatycznymi organów administracji publicznej oraz ogólnie rozumianej cyberprzestrzeni.

Wyróżniamy cztery stopnie alarmowe:

 • pierwszy stopień alarmowy (tzw. stopień ALFA)
 • drugi stopień alarmowy (tzw. stopień BRAVO)
 • trzeci stopień alarmowy (tzw. stopień CHARLIE)
 • czwarty stopień alarmowy (tzw. stopień DELTA)

Osobną klasyfikację mają zagrożenia związane z cyberprzestrzenią. Skalę tego rodzaju zagrożenia opisują stopnie alarmowe CRP. Podobnie jak w przypadku zwyczajnych stopni alarmowych, tu również wyróżniamy cztery:

 • pierwszy stopień alarmowy CRP (tzw. stopień ALFA-CRP)
 • drugi stopień alarmowy CRP (tzw. stopień BRAVO-CRP)
 • trzeci stopień alarmowy CRP (tzw. stopień CHARLIE-CRP)
 • czwarty stopień alarmowy CRP (tzw. stopień DELTA-CRP)

Jak czytamy w ustawie, pierwsze stopnie obu kategorii stosujemy „w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia”.

W dalszej części ustawy czytamy, że drugi stopień alarmowy i drugi stopień alarmowy CRP „można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany”.

Trzeci stopień alarmowy dotyczący obu przypadków jest dużo bardzie złożony. Wprowadzamy go w sytuacji uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo takim, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą, instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeci stopień wprowadza się również w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

 • bezpieczeństwo lub porządek publiczny
 • bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej
 • bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej

Czwarty i najwyższy stopień obu kategorii wprowadza się w przypadku, gdy występuje zdarzenie o charakterze terrorystycznym powodujące zagrożenie  bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ogłasza się go również, gdy zagrożona jest Rzeczpospolita lub jej obywatele poza jej granicami. Pojawiające się doniesienia powinny wskazywać na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a zebrane informacje wskazywać jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP mogą być wprowadzane i odwoływane w drodze zarządzenia prezesa Rady Ministrów. Ostatnio ogłoszenie któregoś ze stopni zagrożenia miało miejsce w lutym 2019 roku (11.02-15.02.) w Warszawie. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, w związku z organizowaną w stolicy konferencją dotyczącą bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. [czytaj więcej]

Przypominamy o numerach alarmowych:

 • 112 – Europejski Numer Alarmowy
 • (0-22) 601 58 35 – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • (0-22) 585 79 10 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 997 – automatycznie przekieruje nas na Europejski Numer Alarmowy 112
 • 998 – straż pożarna
 • 999 – pogotowie ratunkowe

Więcej o sytuacji zagrożenia terrorystycznego możesz przeczytać [tutaj].

 

Łucja Darbah-Kopczyńska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.