Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że od środy (1.07.2020 r.) drogą elektroniczną można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”. Jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny wynosi 300 złotych.   

Wniosek o świadczenie można złożyć poprzez bankowość elektroniczną, portal [Emp@tia] oraz Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Jak wskazuje resort rodziny, „Dobry Start” jest inwestycją w edukację polskich dzieci. To rządowe wsparcie w związku z wydatkami szkolnymi dokonywanymi na początku września. MRPiPS zachęca do składania wniosków za pośrednictwem internetu, szczególnie ze względu na czas [epidemii] koronawirusa SARS-CoV-2.

 

„Świadczenie >>Dobry Start<< przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych” – informuje ministerstwo rodziny.

Program obejmuje także dzieci wychowujące się w rodzinie zastępczej.

Od 1 lipca można składać wnioski drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski w formie papierowej. Dokumenty należy złożyć do tych samych instytucji, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”.

Źródło: gov.pl

 

Resort podkreśla, że im wcześniej rodzice bądź opiekunowie złożą wniosek, tym szybciej świadczenie trafi do rodzin. Złożenie dokumentu w lipcu bądź sierpniu zagwarantuje wypłatę 300 zł do 30 września. Kwota jest zwolniona od podatku i nie podlega kryterium dochodowemu. MRPiPS zaznacza, że wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

 

By przyspieszyć proces przyznawania świadczenia z programu „Dobry Start”, zawieszono wydawanie decyzji z informacją o jego przyznaniu. Odpowiedzi są doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia.

Liczba dzieci korzystających z programu to 4,5 miliona. Na wyprawki szkolne dla wszystkich uczniów w latach 2018-2020 przeznaczono 4,26 mld złotych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. poziom ubóstwa w Polsce spadł. Skrajne ubóstwo zmalało najbardziej w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci. Obecnie kształtuje się ono na poziomie 6,8 procent. Dla porównania w 2018 roku takich rodzin było 10 procent. Poprawa sytuacji materialnych rodzin to m.in. zasługa programów społecznych.

 

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.