Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 rząd podjął decyzję o zamknięciu na okres od 12 do 25 marca wszystkich placówek oświatowych – szkół, żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych. W związku z koniecznością zapewnienia opieki najmłodszym, rodzic będzie mógł liczyć na dodatkowe dni opieki nad dzieckiem oraz zasiłek opiekuńczy.

Dzięki uchwaleniu tzw. specustawy, czyli aktu prawnego dotyczącego szczególnych rozwiązań w walce z koronawirusem, rodzic opiekujący się dzieckiem na czas zamknięcia placówek oświatowych otrzyma specjalny zasiłek oraz dodatkowe dni wolne. Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci poniżej 8 roku życia, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Przyznawany jest jednemu z rodziców. Dodatkowy zasiłek będzie wypłacany przez okres 14 dni i nie wliczy się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14. Świadczenie można otrzymać po złożeniu odpowiedniego oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia dostępny jest na [stronie] internetowej ZUS. Świadczenie wypłacane jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z zamknięciem placówek oświatowych rodzice mogą liczyć także na dodatkowe dni wolne w wymiarze do 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8.

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.