Polskie powietrze jest najbardziej zanieczyszczone w Unii Europejskiej – wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 roku. Z kolei Europejska Agencja Kosmiczna w tegorocznych badaniach wskazuje, że Polska znajduje się w czołówce państw zanieczyszczonych dwutlenkiem azotu na terenie Europy.

 

Zanieczyszczone powietrze a zdrowie

Na liście Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wśród dziesięciu czynników mających największy wpływ na przedwczesną śmierć zanieczyszczone powietrze jest na pierwszym miejscu. WHO wskazuje również, że dziewięć z dziesięciu osób na całym świecie oddycha zatrutym powietrzem. Pył zawieszony w powietrzu powoduje m.in. stany depresyjne, problemy z pamięcią i oddychaniem, nadciśnienie, raka płuc czy bezpłodność.

Źródło: KrakowskiAlarmSmogowy.pl

 

Skąd bierze się trujące powietrze?

W przypadku zanieczyszczenia powietrza najczęściej mówi się o czterech substancjach: PM10, PM2,5, benzo(a)pirenie oraz dwutlenku azotu.

PM10 to cząstki pyłu o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc; PM2,5 to cząstki pyłów o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które oprócz dróg oddechowych i płuc mogą przenikać także przez ściany naczyń komórkowych; B(a)P, czyli benzo(a)piren, to związek chemiczny o charakterze rakotwórczym, wykazujący zdolność do kumulowania się w organizmie; NO2, czyli dwutlenek azotu, to gaz, którego toksyczne działanie ogranicza dotlenienie organizmu i może prowadzić do intensywnego podrażnienia dróg oddechowych oraz płuc” – wyjaśnia Najwyższa Izba Kontroli.

Jak wskazuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie „Rozmiar cząstek pyłu określa prędkość, z jaką on opada (im większa tym szybsze opadanie). Drobne pyły mogą pozostać w atmosferze kilka godzin (PM10), a nawet dni lub tygodni (PM2,5)”.

Jakość powietrza wynika z różnych czynników, wśród których wymienić można m.in. wielkość i źródła emisji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza oraz warunki meteorologiczne występujące w danym okresie. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje również na ukształtowanie terenu jako czynnik wpływający na stan powietrza.

„Na jakość powietrza może także oddziaływać emisja napływowa, to jest emisja spoza obszaru, na którym analizowana jest aktualna jakość powietrza. Zatem na aktualny stan zanieczyszczenia powietrza wpływ ma zarówno działalność człowieka, jak i uwarunkowania zewnętrzne” – informuje NIK.

Główną przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w Polsce jest natomiast emisja pyłów zawieszonych i B(a)P z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób.

„Jest to tzw. niska emisja. Jej cechą charakterystyczną jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Jednak duża liczba miejsc emisji wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza na niewielkiej wysokości powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe. Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej” – wskazuje Izba.

 

Złe powietrze może przyczynić się do przedwczesnej śmierci

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczone powietrze może powodować na świecie ok. 8 milionów przedwczesnych zgonów rocznie. W Polsce – jak wskazuje PolskiAlarmSmogowy.pl – „polskie powietrze każdego roku zabija około 45 tys. osób”. Najwyższa Izba Kontroli (według raportu z 2018 r.) szacuje, że to do 46 tysięcy ludzi.

Źródło: NIK

 

Stan powietrza w Polsce

Problem jest poważny. Światowa Organizacja Zdrowia w swoim raporcie wskazuje, że 15 z 20 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Pozostałe mieszczą się w Bułgarii.

Źródło: fpiec.pl

 

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała również mapę przedstawiającą stopień zanieczyszczeniem PM2,5.

Źródło: WHO

 

Biorąc pod uwagę zanieczyszczenie powietrza PM10, PM2,5 oraz B(a)P, Polska jest jednym z krajów UE z najgorszą jakością powietrza” – zaznacza Najwyższa Izba Kontroli.

Sytuacja Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu była lepsza niż w przypadku pyłów zawieszonych” – dodaje NIK.

Potwierdza to Europejska Agencja Kosmiczna, która w maju 2019 r. przygotowała mapę pokazującą zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu. Największe stężenie substancji występuje w krajach Beneluksu, Anglii oraz północnych Włoszech. W Polsce również mamy z nim do czynienia, ale na mniejszym obszarze.

Źródło: phys.org

 

Krakowski Alarm Smogowy wskazuje, że „polski system ostrzegania przed smogiem maskuje problem”. Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska czytamy z kolei, że umiarkowana jakość powietrza jest „akceptowalna”. Inspektorat ocenia, że „zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu”. Tak wygląda to w rzeczywistości:

Źródło: Krakowski Alarm Smogowy

 

W opublikowanym przez Krakowski Alarm Smogowy filmie wskazano również, że alarm smogowy w Polsce ogłaszany jest przy 300 μg/m3 pyłu PM10. Dla porównania we Francji granica ta jest niemal czterokrotnie niższa. Wynosi 80 μg/m3.

Źródło: Krakowski Alarm Smogowy

 

O walce ze smogiem pisaliśmy [tutaj].

Aktualną jakość powietrza w poszczególnych regionach kraju możemy [sprawdzić] na interaktywnej smogowej mapie Polski.

 

Mateusz Rzepecki/Ostrzegamy.online

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.