Bezpodstawne wzywanie służb ratunkowych może przyczynić się do zaszkodzenia innym osobom, które naprawdę potrzebują pomocy. Nieuzasadnione wezwanie ma znamiona czynów określonych w prawie i może zostać uznane za bezprawne wywołanie alarmu – przypomina policja.

Polska policja apeluje o to, by nie wzywać służb do wydarzeń, które nie wymagają ich interwencji. Pomimo licznych próśb, cały czas zdarzają się takie telefony. W jednym z komunikatów opublikowanych na oficjalnej stronie Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie podano przykłady zgłoszeń, jakie każdego dnia otrzymują funkcjonariusze:

„Halo Policja – zalane mam mieszkanie…”,

 

„Proszę o przyjazd patrolu, bo mam problem z zaparkowaniem auta”,

 

„Proszę o podanie rozkładu jazdy autobusu linii nr …”.

 

W świetle prawa niepotrzebne zaangażowanie Policji oraz innych służb jest wykroczeniem za, które grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

„§  1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych” – czytamy w art. 66 Kodeksu wykroczeń.

Warto pamiętać, że dzwoniąc na policję, pogotowie czy straż pożarną w celu zaangażowania do fikcyjnego lub nieadekwatnego zagrożenia, blokujemy telefon alarmowy osobie, która naprawdę wymaga pomocy.

System powiadamiania ratunkowego, czyli do czego służy numer 112?

Aplikacja mobilna Alarm 112

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.