112 to bezpłatny numer alarmowy. Jest dostępny zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych na terenie całej Unii Europejskiej. 112 można wybrać także w telefonie nieposiadającym karty SIM.

Numer 112 łączy nas z operatorami numerów alarmowych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego. Można z niego korzystać jedynie w nagłych wypadkach, kiedy konieczne jest zaangażowanie służb ratowniczych. Do sytuacji, w których użycie numeru 112 jest uzasadnione należą: wypadki drogowe, silne krwawienia i uszkodzenia ciała, omdlenia i utrata świadomości, pożary, przypadki porażenia prądem, kradzieże, włamania, rozboje i inne przypadki użycia przemocy, rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję oraz inne sytuacje nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

„Numer Alarmowy 112 został wprowadzony uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku i usankcjonowany  Dyrektywą 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). W wielu krajach, także w Polsce, 112 nie zastępuje dotychczasowych krajowych numerów alarmowych, ale  działa obok nich” – czytamy w informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na funkcjonujący w Polsce System Powiadamiania Ratunkowego składa się 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Są one rozmieszczone w każdym województwie (w tym dwa w województwie mazowieckim). System, który tworzą CPR, obsługuje zgłoszenia kierowane do numerów alarmowych: 112, 997 (policja), 998 (straż pożarna) oraz 999 (pogotowie ratunkowe). Umożliwia to przekazanie zgłoszenia alarmowego właściwym organom i uruchomienie odpowiednich zasobów ratowniczych. [czytaj więcej

Pod numer 112 nie wolno dzwonić bez uzasadnionej potrzeby. Powoduje to blokowanie linii i może doprowadzić do nieuzyskania szybkiej pomocy przez osobę jej potrzebującej.

Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

:

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.