Plan dla Chorób Rzadkich, czyli model opieki dla pacjentów chorujących na rzadkie dolegliwości, został przyjęty przez rząd. To przełomowe wydarzenie, ponieważ podpisanie dokumentu umożliwi znaczny dostęp do procesu diagnostycznego oraz terapeutycznego.    

Rada Ministrów przyjęła uchwałę przedłożoną przez dr. Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia. Na Plan dla Chorób Rzadkich rząd przeznaczy ponad 128 mln złotych. Resort zdrowia zwraca uwagę, że dokument ma na celu poprawę monitorowania zachorowalności i leczenia chorób rzadkich. Pomocny ma być Paszport Pacjenta z Chorobą Rzadką oraz Polski Rejestr Chorób Rzadkich.

W opiece nad pacjentem z chorobą rzadką jest zapewnienie szybkiej, specjalistycznej oraz odpowiednio ukierunkowanej diagnostyki.

„Dostęp do specjalistycznej diagnostyki, szczególnie badań genetycznych, nie był usystematyzowany, ale to się zmieni po wprowadzeniu Planu dla Chorób Rzadkich” – mówił dr Adam Niedzielski.

Główne założenia programu to przede wszystkim poprawa diagnostyki i leczenia chorób rzadkich w naszym kraju zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

„Plan jest niezbędny do zarządzania tak dużym obszarem zdrowotnym, przyczyni się on do ograniczenia udzielania zbędnych świadczeń opieki zdrowotnej, ponieważ dostęp do koordynowanej opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi pozwoli na szybszą diagnozę i rozpoczęcie leczenia, co zmniejszy liczbę dodatkowych hospitalizacji” – zaznaczył minister dr Adam Niedzielski.

Jak podkreślił szef resortu zdrowia ok. 80 procent chorób rzadkich ma charakter genetyczny i potrzebuje zastosowania diagnostyki genetycznej.

Prof. Jolanta Sykut-Cegielska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej i kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii IMiD, wskazała, że Plan dla Chorób Rzadkich to ważny i przełomowy moment dla pacjentów, ale także dla specjalistów.

„Plan dla Chorób Rzadkich zawiera najistotniejsze elementy, które poprawią realnie sytuację pacjentów. Filarem opieki będą teraz wyspecjalizowane ośrodki. Do tej pory chorzy musieli odwiedzać nawet kilkunastu lekarzy, by otrzymać właściwą diagnozę. Teraz filarem opieki będą wyspecjalizowane ośrodki” – podkreśliła prof. Jolanta Sykut-Cegielska.

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że choroby rzadkie to istotne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej i społecznej. Schorzenia dotykają 6-8 proc. populacji każdego państwa. Szacuje się, że w Polsce na choroby rzadkie cierpi od 2 do 3 mln osób.

Źródło: gov.pl

Rozwiązania z Planu dla Chorób Rzadkich mają wejść w życie w dniu ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

 

Polecamy także:

Ruszył program „Profilaktyka 40 PLUS”

IBRiS: 80 proc. Polaków oczekuje większych nakładów na leczenie pacjentów

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.