IBRiS: 80 proc. Polaków oczekuje większych nakładów na leczenie pacjentów

Obszarem ochrony zdrowia, który najpilniej wymaga poprawy, jest dostęp do lekarzy specjalistów (82 proc.), a także dostęp do diagnostyki, leczenia i nowych skutecznych leków (48 proc.).