Nowotwór piersi stanowi jedno z największych zagrożeń onkologicznych współczesnego świata. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie.

Rak piersi jest najpopularniejszym nowotworem i występuje u 25 proc. kobiet na świecie. Każdego roku rozpoznaje się go u ok. 1,7 mln kobiet, z czego ponad 500 tys. z nich umiera.

„Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Stanowi około 23 proc. wszystkich zachorowań wśród nowotworów i jest przyczyną około 14 proc. zgonów” – podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Należy pamiętać, że w przypadku nowotworu piersi bardzo ważna jest profilaktyka. [czytaj więcej]

 

Ostatnie dane określające odsetek kobiet, które przeżywają z nowotworem piersi 5 lat (od momentu rozpoznania), wynosiły nieco ponad 77 procent. To dobitnie ukazuje skalę problemu. Tylko wczesne wykrycie, odpowiednia diagnostyka oraz włączenie skutecznego leczenia jest w stanie powstrzymać jedną z kluczowych chorób cywilizacyjnych.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

 

W Polsce trwają obecnie 82 badania kliniczne powiązane z rakiem piersi. Jednym z nich jest badanie, które otrzymało dofinansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w 2020 roku pt. „Cyclin dependent kinAse in tRiple nEGatIVe brEast canceR – a <<window of opportunity>> study (CAREGIVER)”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 17 435 785 złotych. Kierownikiem tego unikatowego projektu dotyczącego zastosowania inhibitorów CDK4/6 w potrójnie ujemnym raku piersi jest niekwestowany autorytet w dziedzinie leczenia raka piersi, dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki jej inicjatywie Polki mają dostęp do polskiej wersji poradnika na temat nowoczesnego leczenia tej choroby, wydanego przez ESMO (Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej).

Pomimo prób poznania mechanizmów biologicznych i podziału na podtypy nowotworu piersi obecnie podstawowym schematem terapeutycznym pozostaje chemioterapia. Badanie prowadzone przez dr hab. Elżbietę Senus-Konefkę to innowacyjna odpowiedź na zapotrzebowanie. Warto podkreślić, że finansowane badanie ze środków ABM może mieć ogromny wpływ na możliwość znalezienia terapii celowanej dla tak heterogennej grupy chorych, jaką są pacjentki z trójujemnym rakiem piersi. Podstawowym celem badania jest ocena wczesnych parametrów skuteczności Palbocyklib-u (na podstawie badań obrazowych PET CT i MR piersi) oraz biopsji guza. Palbocyklib jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu zaawansowanego ujemnego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych.

Badanie zakłada udział 126 pacjentek w 8 ośrodkach w: Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Gliwicach, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu. Badanie potrwa 36 miesięcy, a wyniki badania zostaną opublikowane na stronie clinicaltrials.gov oraz w branżowych czasopismach medycznych.

Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej, a także zostało pomyślnie zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Polecamy także:

Plan dla Chorób Rzadkich

Ruszył program „Profilaktyka 40 PLUS”

 

Monika Szwugier, Agencja Badań Medycznych/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.