Doraźna pomoc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego i w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego zaspokaja tylko podstawowe potrzeby dzieci, nie zawsze w sposób zgodny z ustawą i standardami opieki i wychowania – podaje NIK.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zwróciła uwagę na problem, jakim jest zbyt długi pobyt dzieci w placówkach interwencyjnych. Zdaniem instytucji, pogotowia opiekuńcze mają za zadanie zapewnić dzieciom krótkotrwałą i doraźną opiekę w wyjątkowych sytuacjach.

Obecnie proces odebrania dziecka rodzicom bądź opiekunom prawnym i umieszczenie go w placówce opiekuńczej odbywa się na podstawie postanowienia sądu. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia nieletniego. W takich warunkach decyzja o odebraniu podejmowana jest w trybie interwencyjnym.

„Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych powiatu. Zadanie jest finansowane głównie przez powiaty przy współudziale gmin” – wyjaśnia NIK.

W Polsce „w pieczy zastępczej” przebywa ponad 70 tysięcy wychowanków. Główną przyczyną umieszczenia tam dzieci jest dysfunkcyjność rodziny biologicznej.

 

 

Choć pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych jest potrzebny w sytuacji, gdy biologiczni rodzice nie mogą sprawować opieki nad nieletnimi, to jednak NIK zauważa wady zastępczego systemu opiekuńczego.

„Obecny system pieczy zastępczej nad dziećmi w sytuacjach kryzysowych jest nieskuteczny i dopuszcza praktyki niezgodne z ustawą i z prawem dzieci do stabilnej opieki” – czytamy na stronie Najwyższej Izby Kontroli.

 

Zdaniem instytucji, obecny system opieki wymaga naprawy. Przyczyną nieprawidłowości jest brak zawodowych rodzin zastępczych. Szczególnie jest to odczuwalne w przypadku małżeństw pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego.

 

Polecamy także:

Wypadki w domu z udziałem dzieci

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.