Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca br. Przysługuje także tym rodzicom, którzy po otwarciu przedszkola nie zdecydują się posłać dziecka do placówki.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów termin, do którego wypłacany będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy, został po raz kolejny wydłużony, tym razem do 14 czerwca 2020 r. Zasady ubiegania się o świadczenie pozostają niezmienne. Świadczenie nadal będzie przysługiwało rodzicom dzieci do lat ośmiu w związku z zamknięciem szkół, żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Co ważne, jeśli rodzice w obawie przed epidemią mimo otwarcia placówki nie zdecydują się posłać do niej dziecka, zasiłek będzie nadal przysługiwał. Przedszkola, żłobki i kluby dziecięce mogą wznowić swoją działalność od 6 maja. [czytaj więcej]

„W ten sposób dajemy rodzicom wybór i możliwość samodzielnego podjęcia decyzji. Ci, którzy chcą lub muszą wrócić do pracy, będą mogli posłać dziecko do znowu działającej placówki. Rodzice, którzy się na to nie zdecydują, będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego” – wyjaśnia na oficjalnej stronie resortu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W celu otrzymania zasiłku pracownik lub zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie, że chce skorzystać z opieki nad dzieckiem do swojego pracodawcy/zleceniodawcy. Formularz oświadczenia znajduje się na [stronie] ZUS.

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.