Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało przewodnik zawierający wskazówki pomagające w znalezieniu pracy podczas epidemii koronawirusa. Przybliża w nim m.in. wytyczne rejestracji w urzędzie i dostępne formy aktywizacji osób bezrobotnych. 

W związku z trwającą w Polsce epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, MRPiPS w połowie kwietnia wydało rozporządzenie dotyczące osób bezrobotnych i poszukujących pracy. [czytaj więcej] Jak wyjaśniła PAP szefowa resortu Marlena Maląg, w nowych regulacjach zrezygnowano „z możliwości sporządzania kserokopii i ze skanowania dowodu osobistego”. Osoba bezrobotna nie musi pojawiać się osobiście w swoim urzędzie, lecz może zarejestrować się za pomocą internetu oraz późniejszej rozmowy telefonicznej przeprowadzanej w celu weryfikacji z pracownikiem placówki.

„Zrezygnowano także z konieczności składania oświadczenia o braku rejestracji jako bezrobotny w innym urzędzie pracy, gdyż powiatowy urząd pracy przed dokonaniem rejestracji ma obowiązek sam dokonać sprawdzenia w rejestrze centralnym, czy dana osoba nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy” – wskazała minister.

Poszukiwanie pracy powinno rozpocząć się od zapoznania się ze [stroną] internetową Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia i jej sekcją „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy” oraz przejścia [rejestracji online] w urzędzie pracy. Rejestracja odbywa się na podstawie: danych zawartych w przedłożonym formularzu, załączonych do niego dokumentów, danych zawartych w dostępnych rejestrach, a także informacji przekazanych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem powiatowego urzędu pracy przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

„Za dzień dokonania rejestracji przepisy rozporządzenia uznają dzień przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. Co ważne, osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia złożyły formularz bez wymaganych dokumentów, będą mogły również zostać zarejestrowane w tym trybie” – czytamy na stronie internetowej MRPiPS.

Dla osób zarejestrowanych w urzędzie zostały przygotowane propozycje instrumentów dostępnych na rynku pracy, na przykład pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenie, staż, prace interwencyjne czy dofinansowanie kosztów studiów. [czytaj więcej] 

Więcej informacji o dostępnych usługach znajduje się na [Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia]. Można je również uzyskać pod numerem telefonu Zielonej Linii: 19524 oraz bezpośrednio w urzędzie pracy.

 

Polecamy także:

ZMP przygotował poradnik dla miast na czas epidemii

 

Honorata Szkudlarek/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.