W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 Ministerstwo Zdrowia przeznaczy 250 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa personelu i pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów.

W ramach projektu „Power na trudny czas”, resort zdrowia przekaże fundusze m.in. na dodatki do wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej i produktów do dezynfekcji. Pieniądze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

„Dodatki będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami za to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu” – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Celem projektu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa między pacjentami wyżej wymienionych placówek. Adresatami programu są wszystkie zakłady świadczące usługi w trybie stacjonarnym. Personel placówek opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów musi zobowiązać się do pracy w jednym miejscu. W DPS-ach ograniczenie to będzie dotyczyło tylko ratowników i pielęgniarek.

„Projekt przewiduje też możliwość wdrożenia modeli systemów pracy. Decyzja o ich zastosowaniu należeć będzie do kierowników podmiotów, które przystąpią do projektu” – informuje resort.

Źródło: www.gov.pl

 

Program potrwa do końca 2020 roku. Jego realizatorem będzie Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Czytaj również:

Nowy program Ministerstwa Zdrowia ,,Aktywny senior w domu”

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.