Weksle inwestycyjne to „sposób na bezpieczne lokowanie pieniędzy z atrakcyjnym zyskiem” – przekonują reklamy. Tymczasem Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega i apeluje o ostrożność przy podejmowaniu takich inwestycji.

 

Czym jest weksel inwestycyjny

KNF weksle inwestycyjne definiuje jako połącznie weksla i pożyczki. To proces, w którym uczestniczą: inwestor, spółka i przedsiębiorca. Weksel inwestycyjny nabywamy w zamian za wpłatę pieniędzy do spółki. Ta z kolei korzystając z funduszy, udziela pożyczki przedsiębiorcy, który pożycza od niej pieniądze i „jako właściciel nieruchomości ustawia na niej hipotekę zabezpieczającą pożyczkę”. W praktyce wygląda to tak, że kupując weksel od spółki, pożyczamy pieniądze dla przedsiębiorcy i realizację jego inwestycji.

 

Na co uważać

Urząd KNF apeluje o ostrożność podczas inwestowania pieniędzy w weksle. Zanim zainwestujemy środki finansowe należy sprawdzić prawdziwość  gwarantowanej stopy zwrotu (np. 10 proc. w skali roku) i bezpieczeństwo inwestycji. Należy też dotrzeć do potwierdzających to analiz i dokumentów. Jak zaznacza KNF „każda inwestycja jest obarczona ryzykiem – im wyższa stopa zwrotu, tym wyższe ryzyko”.

Komisja zwraca uwagę, iż weksli inwestycyjnych nie obejmuje gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pamiętajmy, że w przypadku upadłości zarówno inwestycji ze strony przedsiębiorcy, jak i spółki możemy nie odzyskać swoich pieniędzy.

Podczas inwestycji w weksle trzeba zwrócić uwagę, że nie ma obowiązku przedstawiania osobie inwestującej dokumentu z informacją o wekslach ani przedsięwzięciu, na które idą nasze środki.

Przed zainwestowaniem swoich pieniędzy w weksle należy wziąć pod uwagę ryzyko niewypłacalności właściciela firmy, który będzie „dysponował” naszymi środkami.

Źródło: knf.gov.pl

 

Urząd KNF zaleca rozsądne podejmowanie decyzji w kwestiach inwestycji w weksle. Więcej informacji na ten temat znajduje się [tutaj].

 

Weksle_inwestycyjne _uswiadom_sobie_zagrozenia

 

Polecamy także:

UOKiK: Uwaga na weksle inwestycyjne

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.