Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed tzw. inwestycyjnymi wekslami nieruchomościowymi. Kiedy osoba lub firma wystawiająca weksle ogłosi upadłość, konsumenci mogą już nie odzyskać swoich pieniędzy.

UOKiK przestrzega przed ryzykiem powiązanym z inwestycjami w „oprocentowane weksle inwestycyjne”. Polegają one na tym, że konsument wpłaca pieniądze właścicielowi weksli, a z tego kapitału udzielne są pożyczki na poczet przedsiębiorców. Zabezpieczeniem mają być posiadane przez nich nieruchomości.

„Może to być nowy sposób na pozyskanie kapitału od konsumentów i próba ominięcia przepisów o emisji obligacji korporacyjnych” – alarmuje Urząd.

Od końca 2018 r. papiery wartościowe muszą być rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obowiązek ten nie dotyczy jednak weksli.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wskazuje, że „po kłopotach z obligacjami korporacyjnymi, uregulowaniu ich oferowania oraz obrotu przepisami prawnymi przedsiębiorcy wykreowali alternatywny sposób pozyskiwania kapitału”.

„Apeluję, aby konsumenci ostrożnie podchodzili do ofert inwestycji w weksle. Weksel nie podlega bowiem m.in. ustawie o ofercie publicznej czy ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Oznacza to, że pieniądze – często stanowiące efekt wieloletnich wyrzeczeń, ciężkiej pracy i oszczędzania – nie są odpowiednio chronione” podkreśla Tomasz Chróstny.

Urząd informuje, że inwestowanie środków pieniężnych, które mają służyć za „pożyczkę” dla właścicieli dużych nieruchomości, budzi wątpliwości i należy zwracać szczególną uwagę na „lokowanie środków w tzw. weksle inwestycyjne”.

Trzeba pamiętać, że w obowiązujących przepisach nie istnieje termin „weksla inwestycyjnego”. W prawie wekslowym jest natomiast pojęcie „weksla”. Normy określają, że podmiot podpisujący się na wekslu jest zobowiązany zwrócić pożyczoną sumę pieniędzy wraz z odsetkami, jeśli zostaną one ujęte w treści.

Źródło: UOKiK

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.