Telefoniczni oszuści powołując się na Komisję Nadzoru Finansowego nakłaniają do kupna bądź sprzedaży kryptowalut. Podczas rozmowy informują, że transakcja ma spełniać „wymagania KNF” dotyczące „nagrywania” jej procesu transakcji, co ma polegać m.in. na udostępnieniu swojego pulpitu komputera.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) otrzymuje sygnały dotyczące „działalności osób powołujących się na nadzór Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie proponowanych przez nie transakcji wymiany kryptowalut”. Oszuści, dzwoniąc do wybranych osób, informują, że podczas procesu kupna lub sprzedaży kryptowalut będzie obecny pracownik UKNF monitorujący przebieg transakcji.

Komisja przestrzega przed przestępcami i jednocześnie informuje, że rynek kryptowalut nie jest w Polsce rynkiem regulowanym ani nadzorowanym. KNF nie sprawuje żadnych uprawnień w związku z działalnością w zakresie obrotu kryptowalutami.

„Nadzór ten dotyczy wyłącznie prawidłowości świadczenia usług płatniczych i nie obejmuje kwestii wywiązywania się tych podmiotów lub osób przez nie reprezentowanych ze zobowiązań z tytułu kupna lub sprzedaży kryptowalut” – podaje knf.gov.pl.

Jak zaznacza KNF, pracownicy UKNF nie uczestniczą w bezpośrednich relacjach z klientami czy w poszczególnych transakcjach finansowych.

„Powoływanie się na jakikolwiek udział KNF, pracowników UKNF lub osób upoważnionych przez organ nadzoru w transakcji nabycia lub zbycia kryptowalut nie ma zatem żadnych podstaw i z bardzo dużym prawdopodobieństwem świadczy o próbie oszustwa. Zwracamy uwagę, że dane pozyskane podczas takiej operacji mogą zostać wykorzystane przez przestępców do kradzieży tożsamości lub kradzieży środków finansowych” – zaznacza Komisja Nadzoru Finansowego.

 

W przypadku podejrzanej rozmowy, podczas której zostaliśmy poinformowali, że dana osoba wykonuje czynności przy udziale bądź w porozumieniu z KNF lub UKNF należy niezwłocznie poinformować najbliższą jednostkę policji. Komisja apeluje także o rozwagę podczas rozmów telefonicznych bądź e-mailowych z osobami proponującymi świadczenia usług finansowych, bądź wykonywanie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych. [czytaj więcej]

Na stronie internetowej KNF istnieje możliwość sprawdzenia podmiotu, z którego kontaktuje się dana osoba oraz posiadanych uprawnień względem świadczenia usług finansowych na terytorium Polski. [tutaj] Można także zweryfikować, czy dany podmiot nie widnieje na liście ostrzeżeń publicznych KNF. [tu]

 

Czytaj także:

KNF ostrzega przed wekslami inwestycyjnymi

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.