Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował o zmianach dotyczących zasad funkcjonowania przedszkoli i żłobków. To czwarta aktualizacja wytycznych dla dyrekcji tych placówek. Zmiany są odpowiedzią na prośby ze strony dyrektorów i rodziców.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym wprowadzili aktualizację wytycznych sanitarnych na terenie przedszkoli i żłobków. Nowe zasady zostały zbliżone do tych, które od 1 września mają obowiązywać w szkołach. Zmiany są odpowiedzią na apel rodziców oraz dyrekcji. Opiekunowie wyrazili obawę, że przez zaostrzone zasady część dzieci nie mogłaby uczęszczać do placówek.

Jedną z głównych zmian jest zniesienie limitu mówiącego, że w grupie nie może przebywać więcej niż 25 dzieci. Dana klasa będzie miała stałego opiekuna, a zajęcia mają odbywać się w sali przypisanej do konkretnej grupy. Pomieszczenie musi również spełniać określone zasady.

„Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2” – czytamy na stronie resortu edukacji.

Zmniejszono również dystans między rodzicami przyprowadzającymi dzieci i pracownikami placówek. Wcześniej Ministerstwo Edukacji Narodowej zalecało 2m odstępu. Po wprowadzeniu zmian ma on wynieść 1,5m.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych wytycznych dostępne są [tutaj].

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że do żłobków i przedszkoli należy posyłać wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych. Ponadto po wejściu na teren szkoły trzeba niezwłocznie zdezynfekować ręce.

 

Czytaj również:

MEN: Zachęcamy dyrektorów szkół do zamówienia bezpłatnych środków ochrony

Min. D. Piontkowski zapowiada powrót do szkół 1 września

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.