W czasie wakacji uczniowie są bardziej narażeni na kontakt z używkami i przemocą. „Zróbmy wspólnie wszystko, aby ten wyczekiwany czas odpoczynku przebiegł w bezpiecznych dla dzieci warunkach” – apelują Główny Inspektor Sanitarny i Komendant Główny Policji.

W związku z rozpoczynającym się okresem wakacji Główny Inspektor Sanitarny dr hab. Jarosław Pinkas oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wystosowali otwarty list do rodziców, w którym przestrzegają przed niebezpieczeństwem używek i przemocy grożącym ich dzieciom. Apel jest prosty: „ZERO TOLERANCJI dla zjawiska przemocy i używania substancji psychoaktywnych w szkołach”.

Autorzy listu podkreślają: „problem używania substancji psychoaktywnych często wiąże się ze zjawiskiem przemocy i agresji”. Dodają też, że metodą, która skutecznie zmniejsza popyt na używki, jest zmiana postaw młodych wobec takich substancji.

Główny Inspektor Sanitarny i Komendant Główny Policji wskazują na niebezpieczne nowe formy aplikacji substancji psychoaktywnych, np. za pomocą e-papierosów i donosowych atomizerów.

„Używanie niektórych «dopalaczy» poprzez tego rodzaju urządzenia może powodować nawet nagły zgon” – zaznaczają szefowie GIS i KGP.

Autorzy listu zwracają szczególną uwagę właśnie na problem tzw. nowych narkotyków, czyli „dopalaczy”, o których więcej pisaliśmy [tutaj]. Przypominają też o specjalnej infolinii (tel. 800 060 800), pod którą rodzice mogą uzyskać informacje w tym zakresie.

 

Marta Kamysz/Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.