Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) daje możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu za granicą. Koszty leczenia w państwie członkowskim UE/EFTA ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Kto może ubiegać się o Kartę

O wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą ubiegać się osoby, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego lub już je posiadają. Zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, korzystanie ze świadczeń finansowane jest ze środków publicznych w danym państwie.

 

Jak wyrobić Kartę

Starając się o EKUZ należy wypełnić odpowiedni wniosek, którego formularz znajduje się [na stronie] internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia

Wniosek o wydanie Karty trzeba dostarczyć do wojewódzkiego oddziału bądź wybranej delegatury NFZ. Dokumenty można zeskanować i wysłać mailem, tradycyjną pocztą, przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP bądź złożyć osobiście w placówce. Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich jednostek NFZ znajdują się [tutaj].

 

Gdzie można skorzystać z EKUZ

Chcąc skorzystać z Karty, należy upewnić się, że działa ona w ramach zasad publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa.

„Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa człon­kowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie” – zwraca uwagę NFZ na swojej stronie internetowej.

Należy mieć na uwadze, że nawet w przypadku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, w państwach, w których istnieje obowiązek współpłacenia, ubezpieczony także ponosi częściowe koszty.

Informacje o karcie EKUZ można uzyskać dzwoniąc na [Telefoniczną Informację Pacjenta] pod nr 800 190 590.

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.