Zwiększa się liczba ofiar wypadków na polskich drogach

Komenda Główna Policji podaje, że w 2018 r. zgłoszono 31 674 wypadki drogowe, w których śmierć poniosły 2 862 osoby. Kolizji drogowych w minionym roku zgłoszono 436 414.