Komenda Główna Policji podaje, że w 2018 r. zgłoszono 31 674 wypadki drogowe, w których śmierć poniosły 2 862 osoby. Kolizji drogowych w minionym roku zgłoszono 436 414.

4 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska podała, że w państwach Unii Europejskiej w 2017 r. zginęło 25 100 osób. W Polsce jezdnie należą do najniebezpieczniejszych w Unii, a liczba ofiar po latach spadków znów się zwiększyła.

Na drogach państw członkowskich UE w 2018 r. zginęło 49 osób na milion obywateli. Różnica w porównaniu z rokiem 2017 wynosi 200 osób. W latach 2010-2018 liczba ofiar spadła, jednak między 2017 a 2018 r. był to tylko 1 procent.

Organizacja Narodów Zjednoczonych prowadzi program „Bezpieczny transport”, który planowany jest na lata 2014-2020.

„Każdego roku blisko 1,3 mln osób ginie na drogach, a około 50 mln zostaje rannych w wypadkach drogowych. Ponad ćwierć miliona śmiertelnych ofiar wypadków drogowych to piesi. Dlatego temat bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg stał się tematem priorytetowym” – powiedział w 2016 r. Ban Ki-moon, ówczesny Sekretarz Generalny ONZ.

Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w latach 2009-2018

Źródło: Komenda Głowna Policji

W 2018 r. najwięcej wypadków miało miejsce w październiku (11,1 proc. ogółu), maju (9,7 proc.) i lipcu (9,6 proc.). Policja zaznacza, że liczba wypadków wzrasta w miesiącach jesiennych i spowodowana jest pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi. W miesiącach letnich ryzyko zwiększa natężenie ruchu w związku z wyjazdami wakacyjnymi.

„Zarówno w 2018 r. jak i w latach poprzednich największe nasilenie wypadków występowało w godzinach 13.00-20.00, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu. W tych godzinach było prawie 50 proc. wypadków. Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24.00-5.00. W tym czasie również najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć” – podaje Komenda Główna Policji – Biuro Ruchu Drogowego w dokumencie „Wypadki drogowe w Polsce w 2018 r.”.

Rodzaje wypadków drogowych w Polsce w 2018 r.

Źródło: Komenda Głowna Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że wypadki na drogach ekspresowych i autostradach zdarzają się częściej niż na pozostałych drogach.

Z danych KGP w 2016 r. na drogach publicznych w Polsce były 33 664 wypadki, w których zginęło 3 026 osób, a rannych zostało 40 766.

„W porównaniu do 2015 r. zwiększyły się liczby: wypadków o 1,8 proc (594), śmiertelnych ofiar wypadków o 2,7 proc. (80 osób) i rannych o 2,1 proc. (829 osób). Aż o 12 proc. wzrosła liczba kolizji drogowych – odnotowano ich blisko 407 tys. w 2016 r. Polska należy do tych krajów UE, w których poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy do najniższych” – informuje NIK.

Ofiary śmiertelnych wypadków drogowych w krajach Unii Europejskiej w 2016 r.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Główne przyczyny wypadków w Polsce według KGP to:

  • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu;
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu na drodze;
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu;
  • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami;
  • nieprawidłowe wyprzedzanie.

Komenda Główna Policji – Biuro Ruchu Drogowego w dokumencie „Wypadki drogowe w Polsce w 2018 r.” podkreśla, że w 2018 r. uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali 2 134 wypadki (6,7 proc. ogółu), w których zginęło 266 osób (9,3 proc.), a rannych zostało 2 439 osób (6,5 proc). Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierowcy. Z ich winy doszło do 1 614 wypadków, w których zginęły 203 osoby, a rannych zostało 1 965 osób.

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.