Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują załatwienie formalności związanych z 14. emeryturą. „O czternastkę nie trzeba wnioskować, bo to dodatkowe roczne świadczenie będzie wypłacane z urzędu” – podkreśla Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS-u.

Oszuści nie próżnują i wykorzystują każdą okazję, by wyłudzić dane, a w konsekwencji oszczędności. Tym razem ich celem są osoby, które czekają na wypłaty 14. emerytur. [czytaj więcej]

„Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudo usługi >>na pracownika ZUS<< mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego. Pretekstem do nieuczciwych praktyk może być zbliżający się termin wypłaty czternastych emerytur” – wskazuje rzecznik ZUS-u.

Wypłata 14. emerytury rozpocznie się 25 sierpnia 2022 roku i nie trzeba w związku z tym składać żadnych pism, formularzy czy wniosków.

„Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców w domach i nie proponują płatnych usług. Niestety ciągle się zdarza, że osoby podszywające się pod pracowników Zakładu proponują szybkie załatwienie formalności” – podkreśla Paweł Żebrowski.

„Oferta pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinna być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości to rozsądne będzie powiadomienie policji i najbliższej placówki ZUS” – dodaje rzecznik Zakładu.

Co do zasady przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w ich miejscu pracy. Wyjątkiem są kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich i wizyty inspektorów kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin pracownik ZUS musi okazać legitymację służbową bądź z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o takiej wizycie. Nie pobierają również żadnych opłat i nie żądają żadnych gratyfikacji finansowych.

W tym roku tzw. czternastki trafią do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln, które co miesiąc otrzymują świadczenia z ZUS.

Prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego mają emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze przelewy i przekazy. Środki będą zwolnione z podatku dochodowego i będą równe1217,98 złotych.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych terminy wypłat to 25 sierpnia, a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września 2022 roku.

Na świadczenia w pełnej wysokości mogą liczyć świadczeniobiorcy, których wysokość emerytury bądź renty nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, 14. emerytura będzie zmniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Stąd minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 złotych.

 

Polecamy także:

Uwaga na fałszywe telefony „z banku”. Oszuści wykorzystują spoofing

Min. Finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami ws. zadłużenia w urzędzie skarbowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.