Objęte ubezpieczeniem osoby odbywające kwarantannę mogą ubiegać się o wypłacenie świadczeń chorobowych. Podstawą do zasiłku jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego. O pieniądze mają prawo starać się również rodzice pozostający w domu z powodu opieki nad dzieckiem.

W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, Polacy wracający z zagranicy mają obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny. Osoby te mogą ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby. Starający się o zasiłek muszą złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Podstawą do ubiegania się o świadczenia może być także urlop w związku z opieką nad dziećmi.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą w przypadku zamknięcia, z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat, mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownik, który chce ubiegać się o zasiłek, powinien poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, starająca się o świadczenia, ma obowiązek zgłosić to do ZUS. Przedsiębiorcy prowadzący działalność pozarolniczą, gdzie płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mogą złożyć dokument drogą elektroniczną, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. [zobacz]

W związku z wprowadzonym stanem epidemii zwiększyła się liczba osób ubiegających się o zasiłek.

„Od 9 do 13 marca złożono w ZUS 6446 wniosków w sprawie zasiłku opiekuńczego” – informuje ZUS.

Obok pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organem upoważnionym do decydowania o przyznaniu funduszy jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

„Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu” – wyjaśnia ZUS na swojej stronie internetowej.

W sytuacji, gdy państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby z odbywania kwarantanny, korzystający ze składek ma obowiązek zgłosić to wypłacającemu zasiłek.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej ZUS.

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.