Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 policja zaleca zredukowanie liczby wizyt w komendach i komisariatach do minimum. Funkcjonariusze proszą, by zdarzenia zgłaszać za pośrednictwem drogi telefonicznej lub internetowej.

Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka zaznacza, że ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach ma zapobiec masowym zarażeniom koronawirusem. Obecność na komisariacie wiąże się  z koniecznością przebywania z dużą ilością nieznanych nam osób. Siedząc w zamkniętych pomieszczeniach w trakcie oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia również jesteśmy narażeni na kontakty z innymi ludźmi.

Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich spraw drogą telefoniczną. Przypomina, że numery telefonów poszczególnych jednostek Policji można znaleźć na stronach internetowych. Kontakty do dzielnicowych oraz obiektów policyjnych na terenie całego kraju są dostępne w aplikacji „Moja Komenda”.  Komunikację z jednostkami  ułatwia też spis numerów zawartych w Centralnej Książce Telefonicznej. Dostępna jest na [portalu] Policja e-usługi.  W przypadku pilnych i alarmowych zgłoszeń należy dzwonić pod numery: 997 i 112. W sytuacjach niewymagających natychmiastowej interwencji możliwe jest poinformowanie o zdarzeniu drogą pocztową bądź e-mailem.

Osoby głuche i słabosłyszące mogą połączyć się z wybraną jednostką Policji przy użyciu komputera lub telefonu z funkcją video. Do każdej rozmowy dołączony jest [tłumacz języka migowego], który usprawnia komunikację między funkcjonariuszem a zgłaszającym. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20.

Rzecznik podkreśla, że po zgłoszeniu sprawy za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów, zostaną przekazane instrukcje i polecenia dotyczące dalszego postępowania.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie wszystko można załatwić drogą telefoniczną bądź internetową. Takie czynności jak przesłuchanie w charakterze świadka bądź sporządzenie dokumentacji procesowej wymagają osobistego stawienia się na komendzie Policji.

Spis numerów umieszczonych w centralnej Książce Telefonicznej możemy znaleźć [tutaj].

 

Agnieszka Wiśniewska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.