Podczas niedzielnych (28.06.2020 r.) wyborów prezydenckich pamiętajmy o zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz dezynfekcji rąk. Nie zapominajmy też o obowiązku zakrywania ust i nosa. Do lokalu możemy zabrać swój długopis. 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego ws. zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich, udając się do lokalu wyborczego należy pamiętać o obowiązku zakrycia ust i nosa. Jak wskazują wytyczne, można to zrobić przy pomocy odzieży, maseczki lub przyłbicy. Z tego obowiązku wyłączone są osoby, którym nie pozwala na to stan zdrowia. Orzeczenie bądź zaświadczenie w tym zakresie nie jest wymagane.

 

Przy wejściu do lokalu wyborczego w widocznym miejscu zostaną umieszczone płyny do dezynfekcji rąk. MZ i GIS zalecają, by z nich korzystać, a w przypadku odmowy rekomendują założenie rękawiczek jednorazowych. Dopuszcza się delegowanie osoby, która będzie w pobliżu wejścia zalecała każdemu wyborcy skorzystanie z dezynfekcji.

Wszyscy przebywający w pomieszczeniu wyborczym są zobowiązani do zachowania 2-metrowego odstępu od innych osób. Zalecenia dotyczą ponadto dezynfekcji samego miejsca, w szczególności przedmiotów używanych do głosowania takich jak np. długopisy czy górna ściana urny. Dopuszcza się korzystanie z własnego długopisu.

„W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych). Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę. (Zgodnie z §19 ust 4 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz. U. z 2020 r. poz. 1066])” – czytamy w wytycznych.

W czasie głosowania zaleca się, by drzwi do lokalu były otwarte. Jeżeli nie jest to możliwe, klamki, uchwyty oraz powierzchnie dotykane przez wyborców powinny być dezynfekowane nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania. Osobę do tych czynności wyznaczy wcześniej komisarz i będzie ona spoza komisji. Prace te nie przerywają ani głosowania, ani obowiązków obwodowej komisji wyborczej.

Członkowie komisji będą wyposażeni w jednorazowe rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki oraz przyłbice. Ich stanowiska muszą być zorganizowane tak, by zachować odstęp co najmniej 1,5 m między członkami komisji. Stoły w lokalach wyborczych nie powinny być pokryte suknem, ani żadnym innym materiałem zgodnie z Rozporządzeniem ministra zdrowia z 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020, poz.10 46).

Należy pamiętać o regularnym wietrzeniu w lokalu wyborczym – co najmniej raz na godzinę przez 10 minut. Jeśli pomieszczenie zaopatrzone jest w klimatyzację, powinna ona działać cały czas.

 

Polecamy także:

Lekarze z PPOZ apelują o noszenie maseczek, dezynfekcję rąk i dystans społeczny

MZ i handlowcy przypominają o noszeniu maseczek w sklepach

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.