Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rocznie z powodu aborcji na świecie umiera ponad 22 800 kobiet. Z badań Instytutu Guttmachera i Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że około 45 proc. aborcji przeprowadzonych w latach 2010-2014 naraziło kobiety na utratę zdrowia lub życia.

 

Przyczyny aborcji

Pomimo ogromnego ryzyka, jakie niesie  za sobą tak zwana aborcja, wiele kobiet nadal decyduje się na przerwanie ciąży. Z raportu opublikowanego przez Instytut Guttmachera i WHO wynika, że liczba abortowanych dzieci rośnie. W latach 1990-1994 przeprowadzono ok. 50 milionów aborcji, zaś w latach 2010-2014 liczba ta wzrosła do 56 milionów.

Ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek zajmującej się promocją idei obrony życia i pomocą kobietom rozważającym aborcję, uważa że „powodem jest szeroko rozumiany brak miłości, brak środowiska, które otoczyłoby miłością kobietę oraz jej nienarodzone jeszcze dziecko”.

– Ten brak miłości przyjmuje często formę negacji ciąży, odrzucenia oraz opuszczenia. Ludzie wmawiają matce, że poród to koniec świata, sugerując przy tym przerwanie ciąży. Jeżeli kobieta otacza się takimi ludźmi, to tak naprawdę w aspekcie psychicznym zostaje ona sama z dzieckiem – zwraca uwagę ksiądz Tomasz Kancelarczyk.

Występuje kilka elementów, przez które kobieta decyduje się na zabicie swojego nienarodzonego dziecka. Jednym z nich jest brak środków na utrzymanie oraz trudna sytuacja finansowa. Grzegorz Nienartowicz, prezes Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II, wymienia szereg sytuacji skłaniających kobiety do aborcji.

– Strach przed wykluczeniem oraz reakcją rodziny i otoczenia jest jednym z najczęstszych powodów popełniania aborcji. Młode matki, bojąc się, że będą  źle oceniane w swoim środowisku, wybierają najgorsze rozwiązanie, jakim jest usunięcie ciąży – tłumaczy Grzegorz Nienartowicz.

Problem ten nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet będących w trudnej sytuacji materialnej. Istnieją inne, mniej znane i wymieniane bodźce, które skłaniają matkę do usunięcia dziecka.

– Nierzadko wyrok o przerwaniu ludzkiego życia jest wynikiem chęci życia w luksusie.  Często bywa, że kobieta wizję macierzyństwa łączy z poświęceniem kariery i rozwoju. Jest przekonana, że pojawienie się na świecie dziecka zmieni jej życie, jednocześnie pogarszając jej status społeczny – dodaje.

Nie bez znaczenia jest postawa mężczyzny oraz jego reakcja na wiadomość o ciąży. Zdarza się, że właśnie to decyduje o dalszym życiu poczętego dziecka.

– Mężczyzna oraz jego wsparcie odgrywają kluczową rolę.  Oczywiste jest, iż ojciec ma taki sam udział w poczęciu dziecka jak matka. Dlatego też we współmiernym stopniu powinien podjąć się odpowiedzialności za życie kobiety oraz dziecka. Niestety, często zdarza się, że to właśnie nieodpowiedzialny ojciec nakłania swoją partnerkę do tego, aby zabiła ich nienarodzone dziecko – podkreśla Grzegorz Nienartowicz.

 

Decyzja o aborcji może mieć wpływ na wszystkie sfery życia człowieka

Mówiąc o aborcji, należy wyróżnić 3 sfery życia ludzkiego: fizyczną, psychiczną i duchową. Wszystkie w równej mierze wpływają na jakość życia człowieka.

  • Konsekwencje psychiczne

Decyzja o aborcji pozostawia głęboki ślad w psychice matki. O skutkach, jakie dotykają kobiet, które zdecydowały się na aborcję, mówi Robert Kowalczuk, psychoterapeuta z Częstochowskiego Centrum Diagnozy i Terapii.

– Aborcja jest bardzo silnym przeżyciem emocjonalnym dla kobiety. W matce, która usunęła ciążę, powstaje poczucie utraty. W swojej pracy bardzo często spotykałem kobiety, które przez długi czas mocno odczuwały silną utratę dziecka – zaznacza specjalista.

Zabicie nienarodzonego dziecka przekłada się także na relacje z bliskimi. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, że skutki aborcji były na tyle silne, iż doprowadziły do rozpadu więzi małżeńskich i rodzinnych.

– Śmierć dziecka ma duży wpływ na relację w związku. Decyzję o aborcji można podjąć szybko, nie myśląc o dalszych konsekwencjach, które w przyszłości mogą okazać się bardzo poważne. Nierzadko bywa, iż aborcja kończy się całkowitym rozpadem małżeństwa. Dzieje się tak z powodu wzajemnego obwiniania za śmierć dziecka – podkreśla psychoterapeuta.

Aborcja może wpływać również na dalsze wychowanie pozostałych dzieci. Wyrzuty spowodowane usunięciem ciąży mogą być powodem nadopiekuńczości rodziców lub, w skrajnych przypadkach, rodzić niechęć i agresję wobec żyjących dzieci.

– Jeżeli nie przepracujemy w sobie naszej decyzji związanej z dokonaniem aborcji, to w późniejszym okresie możemy przelewać nasze emocje z tym związane na pozostałych członków rodziny. Bywa, że rodzice, którzy w przeszłości dokonali aborcji, chcąc uspokoić swoje sumienia, są nadopiekuńczy dla pozostałych dzieci – tłumaczy Robert Kowalczuk.

Po długim czasie, przy wsparciu bliskich, istnieje szansa na odzyskanie równowagi psychicznej. Bardzo ważnym czynnikiem, pozwalającym kobiecie na powrót do normy jest wsparcie najbliższych.

– Kluczową rolę w tym procesie odgrywa wsparcie zewnętrzne i rozmowa na ten temat. Im więcej o tym rozmawiamy, tym łatwiej nam poradzić sobie z tym problemem. Najlepiej jest sobie poukładać to wraz z pomocą specjalisty – radzi psychoterapeuta z Częstochowskiego Centrum  Diagnozy i Terapii.

  • Następstwa fizyczne

Aborcja w sposób gwałtowny przerywa proces ciąży i życie nienarodzonego dziecka. Ten skomplikowany i wieloaspektowy ,,zabieg” łączy się z zakłóceniami zdrowia fizycznego matki. O konsekwencjach przerwania ciąży mówi prof. Bogdan Chazan, ginekolog położnik.

– Rodzaj zakłóceń, a także ich zakres zależą od kilku czynników. Należą do nich: etap ciąży, wiek matki oraz okres zaawansowania ciąży. Im bardziej zaawansowana ciąża, tym powikłania są trudniejsze. Generalnie zakres powikłań fizycznych zależy także od sposobu, w jakim została przeprowadzona aborcja – mówi prof. Chazan.

Jak wyjaśnia „ zasadniczo istnieją dwie metody aborcji”.

– Jedna, tak zwana medyczna, polega na podaniu środków farmakologicznych matce. Druga – chirurgiczna, polega na rozszerzeniu szyjki macicy, rozczłonkowaniu dziecka i wyciągnięciu w kilku elementach na zewnątrz – tłumaczy lekarz.

Aborcja wiąże się z dużym ryzykiem dla matek, które decydują się na usunięcie dziecka. Ginekolog położnik zwraca uwagę na to, że wyżej wspomniane metody czasem ze sobą współistnieją. Bywa tak, że aborcja jest rozpoczynana metodą medyczną, a musi być zakończona metodą chirurgiczną. Dzieje się tak ze względu na różne powikłania lub trudności, jakie się pojawiają.

Powikłania te można podzielić na wczesne oraz odległe. Pierwsze to te, które dzieją się natychmiast po aborcji lub w jej trakcie Do natychmiastowych i najczęstszych komplikacji należą: krwotok, przebicie macicy, przebicie jelita, uszkodzenie sąsiednich narządów – te z reguły kończą się interwencją  chirurgiczną. Istnieją także konsekwencje odległe, czyli te, do których dochodzi w późniejszym życiu kobiety. Zaliczmy do nich zaburzenia płodności, poród przedwczesny w następnej ciąży, trudności w utrzymaniu ciąży oraz rak piersi – wylicza prof. Bogdan Chazan.

Nie są to jedyne zagrożenia dla kobiety. Istnieje jeszcze jedno – największe ryzyko dla matki, które może zakończyć się nieodwracalną tragedią.

Zdarza się, że w skrajnych przypadkach aborcja kończy się śmiercią. Jeżeli ma ona miejsce w zaawansowanej, pierwszej ciąży u młodej kobiety, istnieje duże ryzyko krwotoku, który może zakończyć się tragicznie dla kobiety. Niebezpieczne dla życia jest także zakażenie, które może zakończyć się śmiercią kobiety. Nie można zatem mówić o określeniu „bezpiecznej aborcji”. Aborcja nigdy nie jest bezpieczna. Dla dziecka kończy się na ogół śmiercią. Dla organizmu matki niesie również poważne ryzyko i konsekwencje wynikające z powikłań, do których może dojść po zabiegu – mówi ginekolog.

Aborcja ma negatywny wydźwięk nie tylko dla kobiet, ale także dla całych społeczności. O dowodach potwierdzających tę tezę mówi prof. Bogdan Chazan, odwołujący się do badań przeprowadzonych w Meksyku.

– Jeżeli w danej społeczności często dochodzi do aborcji, ponieważ prawo jest konstruowane w taki sposób, że aborcja jest dostępna, to w całej populacji dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia kobiet. W Meksyku były przeprowadzone badania w różnych stanach, gdzie prawo do aborcji było różne. Okazało się, że w tych miejscach, gdzie aborcja była dostępna – tam wykryto zakłócenia zdrowia prokreacyjnego kobiet – wyjaśnia lekarz.

  • Straty duchowe

Przerwanie ciąży ma również znaczący wpływ na osobową relację z Bogiem oraz funkcjonowanie we wspólnocie Kościoła. Konsekwencje aborcji w sferze duchowej tłumaczy ks. Tomasz Kancelarczyk.

– Konsekwencje duchowe są katastrofalne. Aborcja to grzech śmiertelny, zerwanie relacji z Panem Bogiem. Przez ten grzech wykluczamy się z komunii z Panem Bogiem oraz ze wspólnotą Kościoła – przypomina ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek.       

– Grzech aborcji, podobnie jak każdy grzech, rozgrzeszany jest pod warunkiem żalu za grzech. Jeżeli zostanie wyrażony żal za grzech i gotowość przyjęcia pokuty, to oczywiście należy udzielić rozgrzeszenia, by dać szansę powrotu na właściwą drogę – dodaje kapłan.

Nie bez znaczenia jest zadana pokuta. Bywa, że to ona daje początek nawrócenia i zmiany swojego życia. Ważne.

– Dobrze, jeśli pokuta pomoże w odkryciu wartości życia. Dobrym rozwiązaniem jest na przykład duchowa adopcja życia poczętego – tłumaczy ks. Kancelarczyk.

Istnieje duża szansa na odzyskanie równowagi psychicznej oraz duchowej po dokonaniu zabiegu aborcyjnego. Dobre poprowadzenie duchowe oraz psychologiczne pozwala na powrót do normalnego życia.

– Wiele osób, które popełniły grzech aborcji, po szczerej spowiedzi, żalu za grzechy i pokucie nawróciło się. Często ci ludzie stają się wielkimi orędownikami życia i pomocnikami obrońców życia. Wynika to z tego, iż te osoby z doświadczenia wiedzą, jak ciężkie jarzmo niosły po dokonaniu aborcji – wyjaśnia kapłan.

Odpowiedzialność społeczna

Ksiądz Kancelarczyk wskazuje, że grzech nie dotyczy tylko kobiety, która dopuściła się aborcji. Należy  spojrzeć na tę kwestię bardzo szeroko. Nie wolno zapomnieć o tym, że ciężar grzechu spoczywa także na osobach nakłaniających, jak i uczestniczących w aborcji.

– Jestem ostatnim, który jako winną aborcji na pierwszym miejscu postawiłby kobietę. Są osoby, które skłaniają do aborcji, chociażby poprzez zaniechanie działania. Najbardziej za życie dziecka odpowiadają rodzice, ale również Ci, którzy im towarzyszą. To społeczeństwo świadomie wybiera polityków, którzy kształtują prawodawstwo, odnoszące się między innymi do wartości życia ludzkiego – podkreśla ks. Kancelarczyk.

 

Wsparcie i miejsca Pomocy dla kobiet

Ważne jest mądre wsparcie ze strony najbliższych. Zapewnienie o pomocy oraz dobre słowo  mogą uratować ludzkie życie.

– W fundacji, niestety, spotykamy się także z opowieściami, gdy to ,,przyjaciele” zachęcają kobiety do usunięcia ciąży. Wmawiają im kłamliwe i rozpowszechnione hasła, że ,,to, co noszą pod sercem to nie dziecko lecz zlepek komórek” . Dlatego właśnie ważne jest, aby w takiej sytuacji obok kobiety znaleźli się mądrzy ludzie, którzy wesprą matkę i jej poczęte dziecko – mówi prezes Grzegorz Nienartowicz.

Wbrew częstym opiniom, że kobieta po zajściu w ciążę zostaje sama, działa wiele organizacji niosących pomoc samotnym matkom w trudnej sytuacji. Jedną z takich placówek jest Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie, więcej informacji na jej temat można znaleźć na jej [stronie] internetowej. Pomoc kobietom w ciąży oferuje również Fundacja Małych Stópek. Wszelkie informacje na temat tego, jak skorzystać z pomocy oferowanej przez Fundację można znaleźć [tutaj].

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.