Zjawisko współuzależnienia jest znane, ale nie funkcjonuje jako jednostka medyczna. Wokół osoby uzależnionej od alkoholu jest wiele osób doznających szkód z powodu jej nałogu. Trudna sytuacja sprawia, że nie są w stanie podjąć koniecznych działań. To właśnie je możemy nazwać „współuzależnionymi”.

Zjawisko dotyczy współegzystowania – opieki, mieszkania, bycia w rodzinie czy związku – z osobą uzależnioną, która nie potrafi sobie poradzić z nałogiem. Prowadzi do wspomagania jej picia.

– Taka osoba będzie pilnie obserwować, jak się zachowuje osoba nadużywająca alkoholu i stosownie do tego będzie przeżywać takie emocje. To kwestia współpracy, sposobu traktowania osoby uzależnionej. Trzeba mieć świadomość tego, że niektóre działania osób kochających, oddających swój czas osobie uzależnionej, mogą wyrządzić więcej szkód – również osobie uzależnionej – ale osoby współuzależnione przede wszystkim same ponoszą straty emocjonalne. Odbija się to na zdrowiu psychicznym, także fizycznym. To takie odzwierciedlenie sytuacji w rodzinie. Rozkład rodziny, w której jedna z osób pije, powoduje, że tych pozostałych, którzy te szkody ponoszą, możemy nazwać współuzależnionymi – tłumaczy dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka.

Osoby współuzależnione, podobnie jak sam uzależniony, potrzebują pomocy psychologicznej i wsparcia specjalistów. Bez tego nie są w stanie prawidłowo funkcjonować. Współuzależnienie często ogranicza możliwość podjęcia działań wobec osoby bliskiej – zwraca uwagę dr nauk med. Lech Grodzki, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu.

– Współuzależnienie nie jest chorobą. To jest takie nasze ograniczenie, dysfunkcja wypracowana przez proces alkoholowy osoby nam bliskiej. To jest coś, co przysłania nam oczy i zabiera umiejętności podjęcia działania wobec tych osób. Dlatego warto skorzystać z porady u specjalisty terapii uzależnień, psychologa zajmującego się tym problemem. On pomoże nam w dalszym działaniu – radzi doktor.

Konieczność korzystania z pomocy specjalistów podkreśla również szef PARPA. To właśnie w ośrodkach leczenia uzależnień psychoterapeuci czy instruktorzy „potrafią dać narzędzia do panowania nad emocjami i wspomóc psychologicznie”.

– To jest najlepsze miejsce, w którym można pomoc uzyskać – przekonuje Krzysztof Brzózka.

Dzięki Narodowemu Funduszowi Zdrowia system takiego lecznictwa jest nieodpłatny. Każdy – zarówno osoba uzależniona, jak i współuzależniona – ma prawo skorzystać z darmowej pomocy. Dokładną listę placówek lecznictwa zamieszczamy [tutaj].

 

Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.