Od 18 września 2019 r. Główny Inspektor Sanitarny i Główny Inspektor Transportu Drogowego prowadzą akcję kontrolno-edukacyjną pt. „Wrzuć bieg na zdrowie”. Jej celem jest promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród zawodowych kierowców. Podczas działań policjanci sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdów.

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur zwracają uwagę, że badania profilaktyczne w przypadku zawodowych kierowców powinny być przeprowadzane regularnie, a limit jazdy dziennej przestrzegany. Funkcjonariusze sprawdzają trzeźwość uczestników ruchu drogowego oraz przypominają o przerwach podczas jazdy. GIS zaznacza, że „prawidłowość  i bezpieczeństwo wykonywanego transportu osób i rzeczy w dużej mierze zależy od poziomu sprawności psychofizycznej kierowcy”.

Akcja pt. „Wrzuć bieg na zdrowie”, dzięki wykorzystaniu internetowych stron informacyjnych, ma zachęcać do zdrowego stylu życia zawodowych kierowców.

„Chcemy zwiększyć świadomość zawodowych kierowców o ich zdrowiu, zachęcić do aktywności fizycznej, do zmiany nawyków żywieniowych, wykonywania badań, ostrzec przed prowadzeniem pod wpływem środków psychoaktywnych” – wyjaśnia GIS na swojej stronie internetowej.

Zmęczenie z powodu braku snu u kierowców stwarza zagrożenie i może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że zawodowy kierowca po 4,5 godzinach ciągłej jazdy powinien zrobić ok. godzinną przerwę.

„Ważne jest, aby kierowca był trzeźwy i wypoczęty, ale niezmiernie ważny jest również ogólny stan jego zdrowia. Niestety, nieregularny tryb życia i złe odżywianie mogą być przyczyną wielu chorób. Chcemy to zmienić, chcemy zwrócić uwagę kierowców na ten obszar, zwiększyć ich świadomość” – powiedział Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, podczas inauguracji akcji.

Dzienny limit jazdy dla zawodowych kierowców to 9 godzin. Może być on wydłużony do 10 godzin, jednak tylko dwa razy w tygodniu.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

 

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.