W Polsce jest ponad 30 tys. osób dotkniętych bezdomnością

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że bezdomność w Polsce dotyka około 33,4 tys. osób.