Automatyk, elektryk, kierowca mechanik – to tylko kilka z licznych zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy.

Minister Edukacji Narodowej przedstawił „Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy”. Jest ona ogłaszana corocznie do 1 lutego, w drodze obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej. Uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacji opracowane na podstawie statystyki publicznej.

Celem prognozy jest dostosowanie oferty szkolnictwa branżowego do potrzeb rynku pracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim. Ma się to przyczynić do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników

Prognoza obejmuje wykaz 24 zawodów (ułożonych alfabetycznie), które ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa są szczególnie potrzebne na krajowym rynku pracy. Wyniki prognozy stanowią podstawę do podziału środków części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na szkolnictwo branżowe.

Źródło: MEN

 

Obwieszczenie MEN obejmuje również zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkich rynkach pracy. Pełna [lista] znajduje się na stronie Ministerstwa.

 

Barometr zawodów

Badanie w zakresie potrzeb na rynku pracy przeprowadzane jest również na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Barometr zawodów to jednoroczna prognoza o charakterze jakościowym, określająca zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku. Opiera się na opinii ekspertów (m.in. pracowników powiatowych urzędów pracy), którzy analizują sytuację w poszczególnych zawodach.

Barometr dzieli zawody na trzy grupy:

– deficytowe – takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy,

– zrównoważone – liczba ofert pracy i osób zdolnych do wykonywania zawodu będzie podobna,

– nadwyżkowe – na które jest małe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w 2020 roku pracodawcy mogą mieć trudności ze znalezieniem pracowników w branży budowlanej, produkcyjnej, transportowej, gastronomicznej i medyczno-opiekuńczej. Zawody zrównoważone to na przykład cukiernik, dentysta, ogrodnik. Zawód, na który obecnie jest najmniejsze zapotrzebowanie na rynku to ekonomista.

Pełna lista zawodów dostępna jest w [raporcie] „Barometr zawodów 2020”.

 

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.