Z analizującego sytuację międzynarodową raportu opublikowanego przez firmę VMware wynika, że aż 29 proc. dyrektorów ds. IT i bezpieczeństwa w najbliższym czasie nie zamierza wypracowywać strategii ochrony i widoczności  sieci – informuje Computerworld.pl.

Badanie przeprowadzono w lutym 2020 r. przez firmę Forrester na zlecenie VMware. Wzięło w nim udział 665 dyrektorów ds. IT i cyberbezpieczeństwa z 17 krajów regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), w tym z Polski. Respondenci byli przedstawicielami takich gałęzi gospodarki jak edukacja, handel, telekomunikacja czy usługi finansowe.

Podejmujący m.in. tematykę cyberbezpieczeństwa portal Computerworld.pl podaje, że w stosunku do danych z lutego, liczba cyberataków na działalności gospodarcze wzrosła w marcu aż o 148 proc. Przyczyną tego zjawiska jest m.in. zmiana organizacji pracy i wypełnianie zawodowych obowiązków przez pracowników w trybie zdalnym podczas trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Mimo wzrostu zagrożenia związanego z cyberatakami na przedsiębiorstwa, aż 1/3 dyrektorów ds. IT i cyberbezpieczeństwa nie planuje wdrożenia programów ochrony firm i widoczności sieci. Co ciekawe prawie połowa z nich zaznacza, że dobrze opracowana strategia walki z cyberprzestępczością pozwoliłaby znacznie szybciej rozpoznawać zagrożenia, a także zapobiegać wyciekom danych – czytamy w serwisie Computerworld.pl.

Z omawianych badań wynika również, że tylko 38 proc. firmowych zespołów ds. rozwoju sieci na bieżąco opracowuje dokumenty i procedury bezpieczeństwa, z kolei 60 proc. z nich podejmuje działania mające chronić firmowe dane i aplikacje.

Eksperci podkreślają, że wszelkie zaniedbania w zakresie ochrony infrastruktury IT mogą kosztować setki tysięcy dolarów strat. Dlatego niezwykle istotne jest podejmowanie współpracy przez poszczególne działy IT i wypracowywanie przez nie odpowiedniej infrastruktury i strategii sieciowej. Computerworld wskazuje również, że osoby biorące udział w badaniu sądzą, iż jest to jednak zadanie trudne do zrealizowania. Aż 84 proc. ankietowanych przyznaje, że ich działy IT, sieci i bezpieczeństwa nie mają dobrych relacji. Z tego względu ponad 50 proc. organizacji chce skłonić je do współpracy stosując w najbliższych latach model wspólnej odpowiedzialności. Dla 58 proc. instytucji istotne jest współdziałanie w obszarze ochrony infrastruktury IT, a dla 51 proc. z nich – w zakresie wykrywania zagrożeń. Z kolei dla 43 proc. organizacji priorytetem jest dbanie o bezpieczeństwo chmurowe.

Twórcy raportu podkreślają, że to właśnie nowoczesne sieci i systemy dają gwarancję zachowania bezpieczeństwa i ciągłości pracy poszczególnych firm.

 

 

Agnieszka Wiśniewska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.