Policja i leśnicy ostrzegają kierowców przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny. Apelują, aby poruszając się po drogach przebiegających przez tereny leśne zachować szczególną ostrożność.

Publikacja raportu policji z pierwszego kwartału 2019 roku wykazała, że w tym okresie na samym tylko terenie powiatu Zamojskiego doszło do około 40 zderzeń drogowych z udziałem zwierzyny leśnej.

W związku z nasileniem tego typu wypadków, policja – wraz z łowczymi zamojskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego – podjęła działania mające na celu uświadamianie kierowców i wyczulenie ich na szczególną ostrożność w czasie jazdy po drogach znajdujących się w okolicy lasów i pól. Policjanci przypominali o konieczności zwracania uwagi na znaki drogowe informujące, że w okolicy może znajdować się zwierzyna leśna i dostosowaniu prędkości prowadzonego pojazdu.

Akcja polegała na wręczaniu ulotek informacyjnych mówiących o zagrożeniu nagłego zderzenia z dzikim zwierzęciem, zawierających kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • podróżując drogami leśnymi warto stosować zasadę ograniczonego zaufania, szczególną czujność należy zachować o zmierzchu i o świcie, wtedy bowiem zwierzyna jest najbardziej aktywna;
  • należy bacznie obserwować pobocza drogi;
  • zwierzęta oślepione światłami reflektorów nie uciekają, najczęściej stają w bezruchu do momentu, aż pojawi się kolejny bodziec – dlatego też widząc na drodze zwierzę, należy użyć klaksonu;
  • kiedy na drodze pojawi się jedno zwierzę, należy spodziewać się kolejnych, za nim najczęściej podążają inni członkowie stada;
  • należy zwracać uwagę na znaki i poruszać się z prędkością, która pozwoli na bezpieczną reakcję w przypadku pojawienia się na drodze zagrożenia.

 

Policja informuje również, co należy zrobić, kiedy nie uchronimy się przed zderzeniem. Według tych informacji w razie wypadku z udziałem zwierzyny leśnej, należy „zabezpieczyć miejsce, włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy, następnie wezwać policję (numer 112)  informując o miejscu i okolicznościach zdarzenia.

„Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać się do zwierzęcia. Zranione zwierzę może być agresywne i może nas zaatakować. Nie mamy także pewności, czy nie ma wścieklizny” – zwraca uwagę policja.

Poniżej przypominamy podstawowe numery alarmowe, które mogą się przydać w takiej sytuacji.

  • 999 – pogotowie ratunkowe
  • 998 – straż pożarna
  • 997 lub 112 – Europejski Numer Alarmowy

 

Łucja Darbah-Kopczyńska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.