Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny podjął decyzję o zacieśnieniu współpracy z Prokuratorią Generalną. W istotnych kwestiach stanie się ona zastępcą procesowym w sprawach odwoławczych od decyzji Prezesa UOKiK.

Do obowiązku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów należy podejmowanie takich działań, które wzmocnią ochronę konkurencji i konsumentów.  Prezes UOKiK wydaje rocznie ok. 100 decyzji dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie konkurencji. Właścicielom przedsiębiorstw przysługuje prawo do odwołania się od nich do sądu. Sądem pierwszej instancji jest Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a drugiej – sąd apelacyjny. Jeżeli przedsiębiorca będzie uważał, że wyrok sądu apelacyjnego jest niesprawiedliwy, może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, podkreśla, że celem wzmocnienia współpracy z Prokuratorią Generalną jest usprawnienie działalności Urzędu i położenie większego nacisku na ochronę konsumentów i konkurencji, która stanowi niezmiernie ważny interes państwa. W ważnych sprawach UOKiK może występować do Prokuratorii Generalnej o przejęcie sprawy. Zróżnicowana wiedza i doświadczenie tych instytucji z pewnością wpłyną na efektywność pracy i sprawność postępowania sądowego.

„Dzięki współpracy z Prokuratorią Generalną UOKiK będzie jeszcze silniej stał na straży konkurencji i konsumentów, zaś dzięki odciążeniu od postępowań sądowych pracownicy Urzędu będą mogli skupić swoją uwagę w większym stopniu na nowych postępowaniach” – zaznaczył Tomasz Chróstny.

 

Agnieszka Wiśniewska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.