UOKiK wszczął 100 postępowań w 2020 roku ws. zatorów płatniczych

UOKiK zwraca uwagę, że zatory płatnicze są nie tylko zagrożeniem dla uczciwych przedsiębiorców, ale także stanowią przeszkodę i opóźniają rozwój polskiej gospodarki.