Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości blisko 380 tys. złotych na spółkę Proton Polska Energia (wcześniej: Gasoenergia Polskie Zakłady Energetyczne). Jej przedstawiciele, podszywając się pod dotychczasowych sprzedawców energii, zawierali z ich klientami nowe umowy. 

Postępowanie przeciwko firmie Gasoenergia wszczął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) po otrzymaniu m.in. skarg od oszukanych osób. Wynikało z nich, że przedstawiciele spółki, podając się za obecnego dostawcę energii czy gazu, proponowali zawarcie nowej, korzystniejszej umowy lub wskazywali na rzekomą konieczność przedłużenia bądź aktualizacji starej. Konsumentów odwiedzali w ich domach, a także kontaktowali się z nimi telefonicznie.

Dopiero w momencie otrzymania faktury, klient dowiadywał się o zawarciu umowy z nowym sprzedawcą. Obiecane niższe opłaty również okazywały się nieprawdą. Akwizytorzy nie wydawali kopii umów, co uniemożliwiało klientom zapoznanie się z ich treścią oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Urząd wskazał też na szereg innych nieprawidłowości. Nie informowano konsumentów o możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni, a przedstawiciele firmy zatajali informację, że przy podpisywaniu umowy na dostawę energii, konsument podpisuje równocześnie umowę na dostarczenie gazu bądź odwrotnie. Proton Polska Energia kierował pisma do klientów, w których groził nałożeniem kar finansowych w wypadku nieuzupełnienia danych, których akwizytorzy nie uzyskali podczas podpisywania umowy w domu. Dodatkowo, spółka posługiwała się znakiem programu „Rzetelna Firma”, chociaż nie uczestniczyła w nim.

„Wprowadzanie konsumentów w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy jest nie tylko niezgodne z prawem, ale i nieetyczne. Tym bardziej, że ofiarami takich praktyk najczęściej padają osoby starsze, które są bardzo ufne, a często również samotne. To już kolejna decyzja zakończona karą finansową w sprawie podszywania się pod dotychczasowego dostawcę usług” – informuje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Prezes UOKiK nałożył na spółkę Proton (dawniej: Gasonenergia) karę finansową w wysokości prawie 380 tys. złotych.

UOKiK apeluje: „Podpisujesz umowę z firmą energetyczną, uważaj!”. Bezpłatną pomoc oferuje miejski/powiatowy rzecznik konsumentów. Uzyskamy ją także dzwoniąc pod numer infolinii konsumenckiej: 801 440 220.

 

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.