Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami, którzy podając się za jego przedstawicieli wyłudzają dane personalne od przedsiębiorców.

W ostatnim czasie do UODO zaczęły docierać informacje o lustracjach firm przeprowadzanych przez nieprawdziwych pracowników tego urzędu. W związku z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oszuści znaleźli nowe metody na wyłudzenie personaliów.

Prezes Urzędu, Jan Nowak, zaznacza, że przed planowaną kontrolą właściciele firm zawsze otrzymują pisemne powiadomienie. Ponadto warunkiem koniecznym do przeprowadzenia kontroli jest dokument wydany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz legitymacja zabezpieczona hologramem.

„Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli musi zawierać: podstawę prawną, oznaczenie UODO, informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej), określenie przedmiotu i zakresu kontroli, oznaczenie kontrolowanego, termin rozpoczęcia i przewidywanego zakończenie kontroli, podpis Prezesa UODO, pouczenie oraz datę i miejsce wystawienia upoważnienia” – czytamy na stronie internetowej Urzędu.

Prezes Nowak zachęca, by zachować szczególną ostrożność w stosunku do osób, które podają się za pracowników UODO. W sytuacji, gdy osoba chcąca przeprowadzić kontrolę budzi wątpliwości co do wiarygodności, należy zadzwonić pod numer 22 531 04 44 w celu zweryfikowania legitymacji i upoważnienia.

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.