Spółka TAURON zwraca uwagę klientów na oszustów oferujących „zaktualizowane” umowy na dostawę energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo podkreśla, że jego przedstawiciele nie sprzedają prądu odwiedzając mieszkania.

Wejście w życie nowelizacji tzw. ustawy prądowej nie powstrzymało nieuczciwych operatorów przed sprzedażą swoich produktów. Chodzi przede wszystkim o dokumenty podpisywane w domach klientów. Nie ma konieczności aktualizowania umowy z powodu nowych przepisów prawa – przypomina TAURON.

Nowe prawo z 28 grudnia 2018 r. nie zmienia niczego w zapisach umów dla gospodarstw domowych. Nadal obowiązują zamrożone ceny z 30 czerwca 2018 r.

„Jeżeli ktokolwiek mówi, że w związku z ustawą prądową klienci z gospodarstw domowych muszą zaktualizować umowę, jest oszustem” – czytamy w komunikacie wydanym przez spółkę.

Podpisanie dokumentów oferowanych przez oszustów może skutkować problemami prawnymi i dodatkowymi kosztami. Dlatego jeżeli spotkamy się z wyżej wymienioną sytuacją, powinniśmy powiadomić o niej policję. Możemy również zgłosić zdarzenie pod numerem infolinii TAURON: 555 444 555.

Co zrobić, gdy już podpisaliśmy taką umowę? Jeżeli doszło do tego w naszym domu, istnieje możliwość odstąpienia od niej w terminie 14 dni od jej zawarcia. Wówczas klient nie ponosi żadnych kosztów, nawet mimo zapisów nt. ewentualnych kar.

Inaczej sprawa wygląda po przekroczeniu dwutygodniowego terminu odwołania. Należy wtedy bezzwłocznie złożyć oświadczenie, w którym zaznaczamy fakt podpisania umowy pod wpływem błędu. Dokument ten składamy do firmy, z którą zawarliśmy nową umowę, co skutkuje uchyleniem się od konsekwencji prawnych.

Największy kłopot czeka osoby, które będą chciały wycofać się z rzetelnie przedstawionej umowy. W takim przypadku muszą one liczyć się z karą za jej przedterminowe wypowiedzenie.

Źródło: media.tauron.pl

Marcin Loch/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.