Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju uruchamiają Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz kolejne placówki dla dorosłych. Osoba doświadczająca kryzysu psychicznego uzyskuje pomoc lekarską i terapeutyczną, nie tracąc przy tym wsparcia najbliższych i kontaktu z otoczeniem. Pilotażowe ośrodki powstają w całej Polsce, dzięki współfinansowaniu funduszy europejskich.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje trzy zogniskowane rodzaje działań: profilaktykę, leczenie oraz oparcie społeczne.

Główne zadania centrum to:

  • prowadzenie całodobowej infolinii dla pacjentów,
  • tworzenie zespołów mobilnych umożliwiających dojazd do osoby potrzebującej pomocy,
  • pomoc doraźna, środowiskowa, ambulatoryjna, dzienna,
  • zintegrowane świadczenia społeczne, jak pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia czy pomoc mieszkaniowa,
  • działania profilaktyczne i edukacyjne, w tym szkolenia dla lekarzy POZ, księży, policji, sądów, pracowników pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego.

,,Przeniesienie opieki psychiatrycznej do środowiska lokalnego ma ogromne znaczenie, umożliwia przede wszystkim przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz, przy odpowiedniej koordynacji, daje szansę na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych”  – powiedział w komunikacie Ministerstwa Zdrowia wiceszef tego resortu Zbigniew Król.

Projekty pilotażowe prowadzone są w wielu miejscach w Polsce, m.in. w powiecie wielickim, koszalińskim, w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu czy Łodzi. Opieką objęte są osoby dorosłe, a w Warszawie i Wieliczce – dzieci i młodzież.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Zdrowia wyszło naprzeciw coraz większej liczbie osób z zaburzeniami psychicznymi. WHO podaje, że w poradniach zdrowia psychicznego w naszym kraju leczy się obecnie ponad milion osób. Niepokojącym jest też fakt, że problemy tego rodzaju coraz częściej dotykają dzieci, a połowa chorób o podłożu psychicznym pojawia się już w wieku dojrzewania.

,,Wielu z tych trudności można by uniknąć stawiając na profilaktykę i wsparcie na wczesnym etapie choroby. Inwestycja w centrum, które będzie dbać o zdrowie psychiczne najmłodszych, jest tak naprawdę inwestycją w przyszłość. Z kolei inwestycja w zdrowie psychiczne dorosłych daje szansę na włączenie społeczne i powrót na rynek pracy” – mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Stawianie na profilaktykę i dobrze zorganizowaną opiekę środowiskową wynika przede wszystkim z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

 

Paula Sikora-Malinowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.