12 czerwca na całym świecie obchodzony jest Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci. Został on ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy przy ONZ w 2002 roku. Jego celem jest ograniczenie wyzysku dzieci.

Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje, że prawie połowa dzieci zmuszanych do pracy wykonuje czynności zagrażające ich zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu.

„60 proc. tych dzieci jest zatrudnionych w rolnictwie i hodowli bydła, 7 proc. w przemyśle, a 26 proc. w sektorze usług. Dwie trzecie z nich zmuszonych jest do pracy przez trudną sytuację w rodzinie i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Najtrudniejsza jest sytuacja dzieci w Azji, w Afryce Subsaharyjskiej, a także na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej” – czytamy na stronie Rzecznika Praw Dziecka.

W Polsce najczęściej z pracą nieletnich można spotkać się na wsiach. Dzieci wykonują prace przekraczające ich fizyczne możliwości.

„Jest to praca przy obsłudze niebezpiecznych maszyn rolniczych lub z użyciem chemicznych środków ochrony roślin czy materiałów łatwopalnych” – podaje RPD.

Kolejnym najczęstszym sposobem wykorzystywania dzieci jest przymuszanie ich do żebractwa bądź sprzedaży owoców przy drogach szybkiego ruchu.

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci ma zwrócić uwagę na wykorzystywanie dzieci oraz ochronić nieletnich przed wyzyskiem i cierpieniem.

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.