We wtorek 31 marca 2020 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet ustaw, które mają pomóc przedsiębiorcom i pracownikom w związku z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Jednym z proponowanych rozwiązań jest świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe to jednorazowa wypłata z tytułu przestoju ekonomicznego wynikającego z zagrożenia epidemicznego. Ubiegać się o nie mogą osoby samozatrudnione oraz osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie lub o dzieło). Konieczne jest jednak spełnienie pewnych warunków.

Jedną z przesłanek otrzymania świadczenia przez osoby samozatrudnione jest ich przychód, który w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku powinien być o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu wcześniejszym. Ponadto, przychód nie może też być wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Istotne jest także, aby osoba zatrudniona miała zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 roku, jednak świadczenie będzie przysługiwać również temu, kto zawiesił działalność gospodarczą po 31 stycznia.

W przypadku osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej, aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia, musi posiadać umowę podpisaną przed 1 lutego 2020 r. Warunkiem otrzymania świadczenie również jest jego przychód, który musi być niższy niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych jest równe 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł brutto. W przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą, które rozliczając się w formie karty podatkowej, świadczenie wynosić będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, to jest 1300 zł brutto. Osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych świadczenie przysługuje również w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, jednak pod pewnymi zastrzeżeniami. Jeśli suma przychodów z kilku umów, uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wyniosła mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, to świadczenie postojowe wyniesie tyle samo, co osiągnięty przychód. Tak więc na przykład, w przypadku dwóch umów na kwotę 200 zł, świadczenie postojowe wyniesie 400 zł.

Aby otrzymać świadczenie, podmiot uprawniony musi złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Więcej informacji na temat warunków otrzymania świadczenia oraz wzór wniosku znajduje się na [stronie] Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tarcza Antykryzysowa to zestaw kilku ustaw, które nie tylko poszerzają istniejące rozwiązania, ale także wprowadzają nowe instrumenty wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców. Opiera się na pięciu filarach – bezpieczeństwie pracowników, finansowaniu przedsiębiorstw, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego oraz programie inwestycji publicznych. Więcej na temat Tarczy Antykryzysowej pisaliśmy [tutaj].

 

Czytaj także:

Nowy system rozpatrywania wniosków dot. Tarczy Antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa – pakiet pomocy dla firm i pracowników

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.