Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP

W sytuacjach zagrożenia terrorystycznego rząd może ogłosić tzw. stopień alarmowy. Jest to klasyfikacja pozwalająca określić poziom niebezpieczeństwa.