Od 12 lipca 2020 r. można korzystać z Rejestru Dokumentów Publicznych, który został stworzony przez resort spraw wewnętrznych i administracji. Dzięki ewidencji każdy może sprawdzić, czy ma do czynienia z dokumentem oryginalnym, czy podrobionym. 

W Rejestrze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarło m.in. informacje o wyglądzie dokumentów obowiązujących w Polsce oraz zabezpieczeniach użytych do ich ochrony przed fałszerstwem. Pozwoli to zweryfikować autentyczność poszczególnych druków urzędowych.

„Znajdziemy w nim pliki graficzne zawierające widok poszczególnych dokumentów, a także opisy i nazwy użytych zabezpieczeń. Już dziś odnajdziemy w nim informacje o dowodach osobistych, kartach pobytu i paszportach. Rejestr będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne dokumenty publiczne” – informuje MSWiA.

 

Utworzenie Rejestru przewidywała ustawa o dokumentach publicznych z lipca 2019 roku, której głównym celem jest walka z fałszerstwami dokumentów, a następnie z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw związanych z przestępczością gospodarczą czy finansową (np. wyłudzania kredytów czy zaciąganie pożyczek). Resort spraw wewnętrznych i administracji zwraca uwagę, że podrobione dokumenty urzędowe służą również przestępcom stwarzać fikcyjne tożsamości.

Rejestr Dokumentów Publicznych dostępny jest [tutaj].

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.