W ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” w miesiącach letnich odbywały się spotkania z osobami starszymi. Ich celem było przypominanie uczestnikom ruchu drogowego, jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po jezdni.

Organizatorami czwartej już edycji akcji skierowanej do osób po 60 roku życia pt. „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” były Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partnerem akcji była Policja. W tym roku spotkania z seniorami odbywały się w 94 powiatach na terenie całej Polski – wyjaśniał sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. [czytaj więcej] 

Akcja informacyjno-edukacyjna skupiła się na działaniach mających poprawić bezpieczeństwo osób po 60 roku życia. Jej celem było uświadamianie seniorów (kierowców, rowerzystów i pieszych) jak zgodnie z zasadami prawidłowo poruszać się po drodze. Funkcjonariusze policji tłumaczyli, w jaki sposób stosować elementy odblaskowe i dlaczego są one tak ważne.

– Przeprowadzenie akcji ma również na celu zbudowanie wśród seniorów poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze, w wymiarze lokalnym i ogólnospołecznym, co w konsekwencji przełoży się na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych uczestników ruchu drogowego w tej grupie wiekowej – podkreślał Konrad Romik w rozmowie z portalem Ostrzegamy.online.

Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapewniły uczestnikom akcji możliwość skorzystania z bezpłatnego serwisu rowerowego, gdzie wykonany został przegląd techniczny pojazdów. W trakcie spotkań poza przekazywaną wiedzą seniorzy mieli również możliwość sprawdzenia swojego wzroku i sprawności psychofizycznej na specjalnie przygotowanym stanowisku.

„Wybierając miejsca, w których w tym roku odbywały się spotkania z uczestnikami warsztatów, kierowano się analizą policyjnych statystyk wypadków drogowych w 2018 roku. Warsztaty realizowane były w tych miastach, gdzie wypadków z udziałem seniorów i ich skutków śmiertelnych było najwięcej” – zwracał uwagę sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Z danych Policji z 2018 r. wynika, że seniorzy uczestniczyli w 10 628 wypadkach drogowych, w których zginęło 949 osób, a 7 341 zostało rannych.

Konrad Romik z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w 2018 r. powodowanych przez osoby powyżej 60 roku życia (pieszych, rowerzystów i kierowców), wymienił: nieostrożne wejście na jezdnię, przechodzenie w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię na czerwonym świetle, niedostosowanie prędkości do panujących warunków, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych oraz nieprawidłowe wykonywanie manewrów.

Podczas prowadzonych warsztatów ważna była również motywacja i zaangażowanie osób w nich uczestniczących. Seniorzy nie zawsze zdają sobie sprawę, iż zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mają wpływ na percepcję i możliwości kierowania pojazdami. Pogorszeniu ulega między innymi wzrok. Dlatego wszelkie akcje edukacyjne prowadzone dla osób po 60 roku życia są potrzebne i poprawiają ich bezpieczeństwo – podkreśla policja.

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.