Coraz więcej seniorów decyduje się na podpisanie umowy o przekazaniu praw do swojego mieszkania w zamian za dożywotnie świadczenia i możliwość pozostania w nim do końca życia. Osoba starsza, naiwna i niekiedy w niedyspozycji psychicznej, może stać się ofiarą wyzysku czy oszustwa.

Jak wskazuje powołujący się na dane Ministerstwa Sprawiedliwości dziennik „Rzeczpospolita”, w ciągu ostatnich dziesięciu lat 80 tys. seniorów oddało mieszkanie w zamian za dożywotnią rentę. Przepisy prawne nie zabezpieczają osób starszych przed wykorzystaniem. „Rz” podała, że aż 20 proc. takich umów jest później unieważnianych w polskich sądach.

Proceder polega na tym, że ludzie, którzy mają zazwyczaj ciężką sytuację materialną, a jednocześnie posiadają mieszkanie własnościowe – spółdzielcze czy hipoteczne – dostają propozycję przeniesienia własności swojego mieszkania w zamian za comiesięczne, dożywotnie świadczenia pieniężne – tłumaczy portalowi Ostrzegamy.online mecenas Lech Obara, radca prawny z kancelarii „Lech Obara i Współpracownicy”.

– Wszystko zależy od tego, czy zostały zabezpieczone w umowie wszystkie świadczenia (oczywiście w związku z mieszkaniem), jakie ponosi przekazujący to mieszkanie; a po drugie, czy kwota, którą dostaje, jest kwotą satysfakcjonującą, taką, która daje możliwość poprawy sytuacji bytowej (…). Te wzajemne świadczenia (właściciela mieszkania i firmy nabywającej prawa do lokum – red.) muszą być wyważone, żeby były godziwe – zwraca uwagę mec. Obara.  

Poza często niskimi kwotami, jakie senior otrzymuje od firmy będącej stroną umowy, problemem są też konsekwencje dla jego rodziny, która zostaje pozbawiona możliwości spadkobrania.

– Jeżeli szybko umrze właściciel, to najbardziej uczciwe byłoby rozliczenie tej kwoty, którą się dało, z godziwym zyskiem, i wypłacenie reszty rodzinie, która została. Ale nie obserwuję, żeby tak to było rozwiązywane – mówi rozmówca Ostrzegamy.online.

Mecenas ocenia, że – podobnie jak np. w Wielkiej Brytanii – w Polsce powinny istnieć przepisy, które zapewniają równowagę interesów wszystkich uczestniczących: firmy, osoby przekazującej mieszkanie oraz jej rodziny.

Projekt ochrony seniorów pojawił się już w 2014 r., ale nie doczekał się wejścia w życie. W dokumencie „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ” widnieje z kolei postulat dotyczący „analizy problematyki tzw. renty dożywotniej pod kątem zapewnienia ochrony osób starszych, będących stroną umów o rentę dożywotnią”, którego realizację przewiduje się do 2022 roku.

Temat nieuczciwych umów dotyczących rent dożywotnich na przestrzeni ostatnich lat był poruszany wielokrotnie przez media czy państwowych urzędników i instytucje. W 2018 i 2019 roku podejmował go m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

 

Honorata Szkudlarek/Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.